Hvem fôret DN og VG med innsideinformasjon om lakseskatten?

Kommentarer
0

Børssensitiv informasjon var på avveie.

«Leser ikke investorer aviser? Man trengte ikke ha innsideinfo for å selge lakseaksjer før skatten kom,» skriver DN-kommentator Bård Bjerkholt tirsdag.

Spørsmålet er oppsiktsvekkende og nesten arrogant. Men da er det kanskje mer interessant å spørre seg hvem som serverte disse avisene detaljert informasjon om en kommende grunnrenteskatt for havbruk.

En kartlegging DN har foretatt viser at over 200 personer hadde tilgang til informasjon om grunnrenteskatten på laks før regjeringen offentliggjorde den før Oslo Børs åpnet 28. september.

Skjermes
«Ryktene svirret i det politiske miljøet i tiden før skatten ble lansert,» skriver Bjerkholt.

Aslak Berge

Ikke bare i det politiske miljøet. Ryktene svirret tydeligvis også i avisredaksjonene, særlig i DN og VG.

DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen gikk lengst: «Det er grunn til å tro at denne skatten er på vei,» skrev han allerede 20. september. Jacobsen var tydeligvis svært godt orientert, når han fulgte opp med: «Så lenge en grunnrenteskatt blir utformet slik at små, lokale fiskeoppdrettere skjermes for den, er mitt inntrykk at Senterpartiet kan gå med på denne nye skatten.»

Det var forbløffende presis informasjon – med et høyt detaljnivå.

I dagene som fulgte gikk debatten høyt om grunnrente for lakseoppdrett på sosiale medier. Temaet hadde ikke vært luftet i særlig grad etter at et forslag om det samme ble stemt ned i forrige Stortingsperiode. Nå var det plutselig blitt høyaktuelt.

Leder
I papirutgavene 27. september skrev både VG og DN lederartikler, i rosende ordelag, om innføringen en mulig grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

«Den borgerlige regjeringen forkastet skatten. Men nå er sjansen her. Ja, det er egentlig helt ufattelig at lakseskatten ikke er innført for lengst,» skrev VG.

«Tiden er inne for grunnrentebeskatning av lakseoppdrett,» konkluderte DN.

Samme dag hasteinnkalte regjeringen til pressekonferanse ved Blaafarveværket i Åmot, før Oslo Børs’ åpningstid, med den forklaring at det var børssensitiv informasjon i det kommende forslaget til statsbudsjett.

Nå måtte selv etternølerne forstå at det var et skattesjokk på vei.

Børsutvikling lakseaksjer. Kilde: Infront

Så, dagen etter, fulgte den famøse kunngjøringen om 62 prosent grunnrenteskatt – som utraderte aksjeverdier for 55,9 milliarder kroner på en dag.

Ulovlig
Det er fort gjort å glemme det, men det er ulovlig å spre innsideinformasjon.

Dette er ikke offentlig kjent, verdifull og kursdrivende informasjon. Denne kan brukes til innsidehandel, som kjennetegnes ved at det oppnås en uberettiget fordel av innsideinformasjon til ulempe for tredjeparter som er ukjent med informasjonen. Dette vil i sin tur kunne føre til at markedets integritet og investorenes tillit undergraves.

Hvis det faktisk er slik at en ikke trengte innsideinformasjon om grunnrenteskatten, men heller kunne nøye seg med å lese aviser som omtalte og delte denne innsideinformasjonen, er det på høy tid at det innledes en gransking av hvordan denne svært verdifulle informasjonen ble håndtert og delt.