Over 200 personer fikk innsideinformasjon om grunnrenteskatten

Nyheter
0

Stortingspolitikere og ansatte i flere departementer satt på presis og børssensitiv informasjon i god tid før regjeringen kunngjorde planene om lakseskatten.

«Var innsideinformasjon på avveie da aksjeverdier for 55,9 milliarder kroner gikk opp i røyk?» spurte iLaks 28. september, samme dag som regjeringens famøse pressekonferanse på Blaafarveværket, hvor det ble varslet en tredobing i skattesatsen i oppdrett.

Da hadde det i flere uker dryppet ut informasjon i mediene om en nært forestående skatteskjerpelse.

Ufattelig
Samme dag falt altså børsverdiene på lakseaksjene med astronomiske 55,9 milliarder kroner. Dette var verdifull, kursdrivende og presis informasjon.

Dagen før, den 27. september, skrev både VG og DN lederartikler, i rosende ordelag, om innføringen en mulig grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

«Den borgerlige regjeringen forkastet skatten. Men nå er sjansen her. Ja, det er egentlig helt ufattelig at lakseskatten ikke er innført for lengst,» skrev VG.

Foto: Sunniva Lerwick

Fem dager tidligere hadde DNs kommentator Frithjof Jacobsen formulert seg slik: «Så lenge en grunnrenteskatt blir utformet slik at små, lokale fiskeoppdrettere skjermes for den, er mitt inntrykk at Senterpartiet kan gå med på denne nye skatten.»

Spredning av innsideinformasjon, informasjon som ikke er offentlig kjent og som kan påvirke en aksje, til uvedkommende er ulovlig.

Noen hadde snakket sammen. Men hvem visste hva når?

Rundt 200
DN har fått oversikter fra seks involverte departementer og Statsministerens kontor. Foruten Finansdepartementet, som har ledet arbeidet, var følgende departementer involvert: Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det står oppført rundt 200 navn som har hatt innsideinformasjon om oppdrettsskatten eller tilgang til slik informasjon.

– For meg er det helt åpenbart at noen har hatt kunnskap om dette, kunnskap de ikke skulle hatt, har Høyres stortingsrepresentant Ove Trellevik tidligere uttalt til iLaks.

På spørsmål fra iLaks avviste Finansdepartementet at ulovlig innsideinformasjon var på avveie.

– Finansdepartementet har behandlet saken om innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen som innsideinformasjon. De involverte ble gjort kjent med at saken ble ansett som innsideinformasjon og hvilke plikter og forbud dette medfører. I Finansdepartementet arbeider vi ofte med særlig politisk sensitive og børssensitive saker, og de ansatte er derfor vant til å håndtere slik informasjon. Vi har ikke grunnlag for å mistenke ulovlig deling av innsideinformasjon, uttalte Cecilie Skjennald, seniorrådgiver ved kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet.