Produksjonssjef må i fengsel

721

Det har en produksjonssjef i Grieg Seafood Finnmark fått erfare. Ifølge FiskeribladetFiskaren må vedkommende i fengsel i 30 dager og har i tillegg fått 60 dager betinget fengsel.

I april ble vedkommende dømt til 75 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot, men Økokrim anket dommen.

Økokrim ønsket fengselstraff i slike saker. De mener det er viktig at oppdrettsnæringen opptrer lojalt overfor myndighetene, i tråd med regelverket for telling og registrering av lakselus.

Den ansatte tilsto feilrapportering av lakselus i oppdrettsmerdene, da saken gikk for tingretten. I tingretten tilstod produksjonssjefen. Dette la retten betydelig vekt på da tingretten kom til at betinget fengsel var nok.

Nå har lagmannsretten bestemt at produksjonssjefen likevel må i fengsel.

Feilrapporteringene skal ha skjedd ved tre ulike månedsrapporter i 2010 og 2011. Oppdrettsanleggene er i Loppa, Hammerfest og Nordkapp kommuner.

Grieg Seafood har tidligere vedtatt en bot på 2,3 millioner kroner for samme saksforhold. Selskapet sa den gang at de mente at de ikke hadde gjort noe feil.

– Vi ønsket å bli ferdig med saken og gå videre, sa konsernsjef Morte Vike den gangen.