Pristopp til sommeren?

875

Lakseprisen støter mot 40 kroner allerede før påske. Skal en støtte seg til historisk statistikk, er det lite som tyder på at pristoppen er nådd.

Sesongmønsteret for lakseprisen i perioden 1990-2013 tilsier en pristopp i uke 21 – altså i den siste uken i mai. Det er den uken som gjennomgående har notert seg for de høyeste laksepriser de siste 22 år.

At pristoppen nås om vinteren er ikke vanlig, men det har hendt. I 1999 ble årets høyeste laksepris nådd midt i julerushet – i uke 51. To år seinere, i 2001, ble den høyeste lakseprisen oppnådd i uke 11.

Sesongpris

Hvor høyt prisen vil gå er ikke lett å spå. Men oddsene for at prisen klatrer videre fra dagens høye 30-tall er lave. Den høyeste kilopris som er registrert siden 1990 er hele 53 kroner. Den ble oppnådd i september, nærmere bestemt i uke 37, i 1992.