Prisløft for fiskemel

1114

Fiskemel handles nå til over 2.300 dollar per tonn i Kina, ifølge nettstedet Chinafeedonline. Kina er verdens desidert største kjøper av fiskemel, og noteringene er basert på prisrapporter fra de syv største importhavnene for fiskemel.

Kina er ubestridt verdens største oppdretter av fisk, men har også en massiv jordbruksproduksjon som sluker unna samlet sett halvparten av verdens fiskemelproduksjon. Blant storforbrukerne av fiskemel er landets 500 millioner griser, som har proteinrikt fiskemel som en del av dietten.

Fiskemel er den viktigste enkeltingrediensen i fiskefôr. Stigende fiskemelpriser kan gi en indikasjon om stigende fôrpriser i månedene som kommer.

Peru er verdens største produsent av fiskemel, gjennom det gigantiske fiskeriet etter anchovetas. På Oslo Børs er det to selskaper som er engasjert i dette fiskeriet, nemlig Austevoll Seafood og Copeinca.