Pengene på plass

944

I underkant av to timer tok det for obligasjonsmeglerne til ABG Sundal Collier, Danske Bank Markets og DNB Markets å hente inn 750 millioner kroner for Cermaq.

Cermaq meldte like før børsåpning at de vurderte å hente inn inntil 750 millioner kroner i obligasjonsmarkedet. Snaue to timer etter var lånet på plass.

Cermaq har nå utstedt NOK 750 millioner i et nytt usikret obligasjonslån med låneramme NOK 1.500 millioner, og med forfallsdato i mai 2019, skriver Cermaq i en børsmelding.

Obligasjonslånet har en rente på tre måneders NIBOR pluss 2,75 prosent. Oppgjørsdato forventes å være den 27. mai 2014. Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

ABG Sundal Collier, Danske Bank Markets og DNB Markets er tilretteleggere for det nye lånet.