Pengemarkedsrenten til bunns

1035

Referanserenten Nibor 3m faller til stadig lavere nivåer.

Den tre måneders pengemarkedsrenten, Nibor 3, er sist notert på 1,86 prosent. Den hyppig brukte norske 3-måneders pengemarkedsrenten, gjerne kalt Nibor 3m, påvirker alle innskudd og lån i norske banker.

Renten handles nå på historisk lave nivåer, preget av den makroøkonomiske uro internasjonalt.

Den såkalte FRA renten, fremtidsrenten, ikke ulik Fish Pool og Direct Hedges forward-priser, er summen av alle veddemål. Og den tilsier at renten skal stige marginalt, fra 1,86 til 2,03 det neste året. Renter på lån med fem års løpetid har innbakt en ytterligere, men beskjeden, fremtidig renteøkning og er på 2,59 prosent.