Pengelens Codfarmers har ikke likviditet til å dekke akkord

555

Like før jul foreslo den børsnoterte torskeoppdretteren Codafarmers en frivillig akkord. Nå har ikke selskapet penger til å betale den foreslåtte akkorden.

Codfarmer viser i dag til en børsmelding datert 18. desember 2013 vedrørende selskapets forslag om frivillig akkord. I henhold til akkordforslaget skulle usikrede krav per 16. desember 2012 ettergis med 50 prosent, og de gjenværende 50 prosent skulle betales innen 15. april 2013.

Som følge av at det har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet å avhende eiendeler og datterselskaper har konsernet ikke likviditet tilgjengelig til å foreta betaling den 15. april 2013 i henhold til akkorden. Konsernet vil anmode de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Atlantic Cod Farms AS og Atlantic Cod Juveniles AS om en utsettelse på én måned, og de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Codfarmers ASA og selskapets øvrige datterselskaper om en utsettelse på tre måneder. Slik anmodning vil skje ved brev til den
enkelte kreditor. Konsernet drives nå med en betydelig redusert kostnadsbase, og pådrar seg ikke ny gjeld, skriver selskapet i en børsmelding.