På sporet av «Scharnhorst»

2095

Langfjorden i Vest-Finnmark. Hjembasen for Mainstream Norways Langfjordlaks. Men en gang var det den fryktede Scharnhorst som regjerte her.

Gründer Arne Kristiansen bygget opp Langfjordlaks til å bli et av landets mest lønnsomme oppdrettsfirma. Selskapet hadde tre konsesjoner og et slakteri, og hele virksomheten var samlet her i Langfjorden. I 2006 la Cermaqs datterselskap Mainstream 100 millioner kroner på bordet for alle aksjene i selskapet. I dag er selskapet en viktig del av Mainstreams virksomhet i Vest-Finnmark.

062 065

066 068

Da iLaks besøker gamle Langfjordlaks’ landbase tirsdag ettermiddag, er det ikke en sjel å se. Inne i fryseriet er det lenge siden det har vært fisk. Fra land kan en se over til de to oppdrettslokalitetene til selskapet. Plastringer omkranset med gule bøyer.

For 70 år siden var det en helt annen aktør som styrte i Langfjorden. En slagkrysser av 39.000 tonn stål. 235 meter lang og bestykket med ni 11 tommers kanoner.

Ubåten U47 møter Scharnhorst etter førstnevntes senking av slagskipet Royal Oak i oktober 1939.
Ubåten U47 møter Scharnhorst etter førstnevntes senking av slagskipet Royal Oak i oktober 1939.

KM Scharnhorst ble sjøsatt i 1936, og skulle gjøre seg bemerket i løpet av andre verdenskrig. Sammen med søsterskipet Gneisenau senket Scharnhorst over 200.000 tonn av alliert shipping. Blant de mest profilerte senkningene var det britiske hangarsskipet Glorious, hvor Scharnhorst noterte seg for et av de mest langtrekkende granattreff i sjøkrigshistorien.

Som et resultat av skipets herjinger i Atlanteren, og, ikke minst, en dristig flukt gjennom Den engelske kanal, fikk hun tilnavnet «Heldige Scharnhorst» hjemme i Tyskland. Selv om de store slagskipene Bismarck og Tirpitz fikk vesentlig mer oppmerksomhet, var ingen av de to i nærheten av å matche den dødelige CV’en til Scharnhorst.

Scharnhorst ble sendt til Nord-Norge for å slutte seg til slagskipet Tirpitz i mars 1943. Sammen utgjorde de en formidabel angrepsstyrke og trussel mot de alliertes konvoitrafikk til Russland. Mens Tirpitz lå ankret opp Kåfjord, en annen arm av Altafjorden, var Langfjorden hjembasen til Scharnhorst. Begge lå fortøyd i le av fjellene som forsvar mot allierte flyangrep.

071

Men til slutt ble lykkeskipet hentet inn av sine fiender. Scharnhorst ble senket andre juledag 1943 i ishavet utenfor Nordkapp, etter å ha blitt nedkjempet av en overlegen britisk styrke ledet av slagskipet Duke of York. Kun 36 av Scharnhorsts besetning på 1.968 mann overlevde.