– Oppdaterte beregninger har vist at anlegget har en betydelig høyere kapasitet enn tidligere forventet

Nyheter
1369

Norway Royal Salmon søker om å få øke den årlige produksjonen ved det nye settefisk- og postsmoltanlegget i Troms, som for tiden er under utbygging.

I fjor fikk NRS konsesjon av Troms fylkeskommune til å produsere inntil ti millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram i selskapets nye settefiskanlegg ved Dåfjorden i Karlsøy kommune.

Nå har oppdretteren søkt om å få endret denne konsesjonen, ifølge offentlige dokumenter som ligger ute til høring.

Liza-Mari Widnes Isaksen inne på det nye settefiskanlegget. FOTO: Privat

«Den bakenforliggende årsak til søknaden er at NRS ønsker å utnytte anleggets tekniske og biologiske kapasitet på en bedre måte. Oppdaterte beregninger har vist at anlegget har en betydelig høyere kapasitet enn tidligere forventet. Opprinnelig konsesjon gir en begrensing satt til 10 mill. sjøklar settefisk, som nå søkes økt til 15. mill. Dette vil innebære en tilhørende biomasseøkning fra 2.400 til 3.400 tonn årlig produsert biomasse», skriver driftsleder Liza-Mari Widnes Isaksen i søknaden.

Isaksen påpeker at NRS i størst mulig grad ønsker å være selvforsynt med smolt til oppdrett på sine lokaliteter i Troms og Finnmark.

«Med hensyn til beredskap for uforutsette hendelser, som for eksempel utslakting av liten matfisk, er det viktig for NRS å ha en tilstrekkelig kapasitet til å dekke opp for dette. Vi anser at en total produksjon av 15 millioner smolt i Dåfjorden vil kunne dette behovet», argumenterer Isaksen.

Selv om NRS ønsker å øke den årlige produksjonen, skal det ikke foretas noen endringer på anleggets fysiske størrelse, innhold eller infrastruktur, som vil være av betydning for den nåværende arealplanen. Det søkes heller ikke om endret ferskvannsuttak.

Etter planen skal den første rognen legges inn i anlegget i starten av 2021 mens den første fisken skal leveres på høsten.

Les også: – Det begynner virkelig å synes både hvor stort og fint dette settefiskanlegget kommer til å bli

Slik skal anlegget se ut når det er ferdig. ILLUSTRASJON: Norway Royal Salmon