NRS investerer trekvart milliard kroner i sitt første settefiskanlegg

Nyheter
4013

Norway Royal Salmon har fått tillatelse til å produsere inntil ti millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram i et nytt settefiskanlegg i Dåfjord i Troms. Byggingen av anlegget starter i september.

Allerede i 2017 omtalte iLaks NRS sine planer for et settefiskanlegg i Dåfjord. Nå er det endelig klart at byggestart for anlegget, som har en kostnadsramme på 750 millioner kroner, blir i september i år.

– For oss er dette en viktig satsing. Dette er den første store smoltsatsingen vi gjør i NRS. Dette gjør vi som et viktig, videre trinn i utviklingen vår, sier Høstlund til iLaks.

Anlegget i Dåfjord i Karlsøy kommune, ligger omtrent en time unna Tromsø.

– Det er en viktig strategisk plassering med en sentral lokalisering for vår aktivitet i Nord-Norge, sier Høstlund.

Første smolt i 2021
NRS planlegger at den første smolten skal komme ut av anlegget høsten 2021. Før den tid er det mye som må på plass. NRS har inngått en avtale med TotalRenovering, en nordnorsk totalleverandør av byggetjenester, om bygging av anlegget.

– Vi er blitt enige med TotalRenovering om kontrakt. De har tatt med seg samarbeidspartnere AquaOptima og Overhalla Betongbygg inn i prosjektet, sier Høstlund.

Settefiskanlegget i Dåfjord skal benytte RAS-teknologi.

– Vi gjør denne smoltsatsingen fordi vi skal utvikle et anlegg som skal bidra til at vi leverer et kvalitetsprodukt til middagsbord over hele verden. Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme for de som investerer i selskapet vårt, og for de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Høstlund

Egnet plassering
Området hvor anlegget skal ligge har ifølge NRS veldig god vannkvalitet og er en egnet lokalisering for smoltproduksjon.

Anlegget vil gi regionale og lokale ringvirkninger, og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfasen. Flere ansettelser til anlegget er allerede på plass.

– I disse dager jobber vi med å utvide teamet ytterligere. Det kreves betydelig kompetanse innen en rekke fagområder på et moderne settefiskanlegg, og vi tror at nærhet til Tromsø vil ha stor betydning for å skape et anlegg med kompetanse i verdenstoppen, sier avslutter Høstlund.

På denne tomten i Dåfjord skal settefiskanlegget bygges. FOTO: NRS