– Det begynner virkelig å synes både hvor stort og fint dette settefiskanlegget kommer til å bli

Nyheter
2199

I starten av 2021 legges den første rognen inn i det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon i Troms.

I juni i fjor fikk Norway Royal Salmon konsesjon av Troms fylkeskommune til å etablere et nytt settefiskanlegg for laks i Dåfjorden i Karlsøy kommune, som ligger rundt én times kjøring fra Tromsø. Produksjonen er tenkt fordelt på ti millioner settefisk rundt 100-125 gram, der fem millioner smolt tas videre inntil 400 gram.

Her foregår byggingen av Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg i Troms. Bildet er tatt i mai. FOTO: Andreas Sørensen/Nordnorsk Byggekontroll

Anlegget, som har en prislapp på 750 millioner kroner, er nå under full utbygging.

– Byggingen av anlegget i Dåfjord går som planlagt, og vi har fin fremdrift i prosjektet. Med stadig større deler av bygningsmassen på plass, begynner det virkelig å synes både hvor stort og fint dette anlegget kommer til å bli. Vi planlegger å legge den første rognen inn i anlegget i starten av 2021, sier driftsleder Liza-Mari Widnes Isaksen (28) til iLaks.

Widnes Isaksen, som tok over som sjef for settefiskanlegget kort tid etter at konsesjonen var på plass, forteller videre at den første fisken skal leveres høsten 2021, mens ferdig anlegg med full produksjon starter fra 2022.

I trinn to er tanken å produsere smolt på opp mot ett kilo. Det er ifølge Widnes Isaksen tilgjengelig tomt om selskapet bestemmer seg for å bygge ut, men hun understreker at «all fokus» er på byggetrinn én på det nåværende tidspunkt.

NRS har i dag 26 konsesjoner for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Troms og Finnmark, og når settefiskanlegget er på plass, vil selskapet kunne forsyne sine egne anlegg med lokalt produsert smolt.

Slik skal anlegget se ut når det er ferdig. ILLUSTRASJON: Norway Royal Salmon