Omtvistet eierskap for Sølvtrans Chile: – Ren fiksjon, mener advokat

Nyheter
1338

iLaks-artikkel skaper skarpe reaksjoner i Chile.

Det var i forrige uke iLaks omtalte Sølvtrans’ eierskap av rederiets datterselskap i Chile. «Sølvtrans, som [Roger] Halsebakk egenhendig har bygget opp fra grunnen, disponerer en flåte på 19 heleide brønnbåter, i tillegg til fem deleide fartøyer gjennom et 48 prosent eid selskap i Chile», fremgikk det av saken. 

Dette får den santiagobaserte advokaten Enrique Alcalde til å reagere. 

Fiksjon
«Denne prosentandelen oppgitt av Halsebakk-familien er ren fiksjon, konstruert for å
se ut som om loven blir fulgt i Chile. I vårt land kan kabotasjetjenester bare leveres
av selskaper kontrollert av statsborgere», skriver Alcalde i en epost til iLaks.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.

Ifølge Sølvtrans er aksjemajoriteten i datterselskapet kontrollert av Sølvtrans Chiles administrerende direktør Victor Vargas Vega.

«Ronja Atlantic», bygget i 2009, seiler nå i Chile. Sølvtrans-logoen er tydelig på babord side Foto: Sølvtrans

Oppkonstruert
«En nylig rettslig kjennelse slo tydelig fast at Sølvtrans fortsetter å kontrollere sitt chilenske datterselskap gjennom en oppkonstruert avtale, når det rent faktisk eier 99 prosent av det. Dette ble fastslått i en rettsavgjørelse avgitt 11. september. Rettsavgjørelsen fastslo at kontrakten mellom Sølvtrans AS og den chilenske direktøren, der den førstnevnte angivelig overførte til den andre en majoritet prosentvis andel av eiendelene, er oppkonstruert og således er ugyldig», skriver Alcalde som representerte Sølvtrans’ motpart, brønnbåtrederiet Naviera Orca, i denne rettstvisten.

«Som en del av denne kjennelsen må Sølvtrans AS og Víctor Vargas Vega (dets chilenske partner) betale til Naviera Orca totalt USD 4.638.475 (43,7 millioner kroner) for skader forårsaket av deres oppkonstruerte handlinger», bemerker Alcalde.

Sølvtrans’ toppledelse er blitt forelagt det kritiske utspillet fra Alcalde, men har foreløpig ikke kommentert det.