Omega-3 kan redusere atferdsproblemer hos barn

849
Omega-3 er grunnleggende i oppbyggingen av hjernen. 30 prosent av hjernens cellemembran består av omega-3. Dårlig hjernefunksjon er derfor knyttet til forekomst av atferdsproblemer.

– Barna har hatt oppfølging over lang tid og at så mange som 200 barn har vært med i studien. Det er tilfeldig hvem som fikk placebo og hvem som fikk omega-3-tilskudd og ingen visste hvem som fikk hva. Det er Mercedesen av studiedesign, og studien viser betydelige effekter, sier Berit Nordstrand, overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim og forfatter av flere kostholdsbøker til VG.

Den amerikanske studien viser at barn med atferdsproblemer som fikk omega-3-tilskudd viste tydelig forbedring. Omega-3 finnes naturlig blant annet i fisk som laks og makrell og linfrø og nøtter.

– Vi tror studien gir oss nytt perspektiv på hvordan man skal korrigere de biologiske- og hjernefunksjonsforstyrrelsene som gjør enkelte barn mer mottagelige for atferdsproblemer, sier Adrian Riane, styreleder for kriminologifakultet ved University of Pennsylvania og forskningsleder for studien, til VG.

Nordstrand understreker at flere store oppfølgingsstudier i lang tid har vist at omega-3 kan lette atferdsproblemer, bedre konsentrasjon og hukommelse.

– En Oxford-studie fra 2012 viser for eksempel at barn som fikk omega-3-tilskudd hadde en klar forbedring av lese- og skrivevansker, sier Nordstrand.

Hun har skrevet boken «Mat til sinns» (2013) og har selv en sønn med ADHD.

– Ofte er det vanskelig å få i barn nok matvarer rike på omega-3. Derfor bør alle barn få gå tilskudd av fiskeolje. Særlig barn med ADHD. Ett gram omega-3 daglig er viktig, sier hun.