Økt slakteaktivitet dempet biomassen

Kommentarer
1578

Markedet spiser av den rekordhøye fiskebeholdningen.

Norges oppdrettsindustri entret november med den feteste laksebiomasse noensinne. Etter en julehandel hvor slakte- og salgsvolumer gradvis tok seg tildels betydelig opp, ble året rundet av med en reduksjon i biomassen.

Ferske tall fra Sjømat Norge, offentliggjort søndag kveld, viser nemlig at laksebiomassen har falt fra 755.000 tonn ved månedsskiftet oktober/november til 739.000 tonn ved årsskiftet.

Kombinasjon
En kombinasjon av 13 prosent økning i eksportvolumet parret med en fôring på nøkterne seks prosent i desember, år over år, ga en fiskebeholdning i sjøen syv prosent over nivået 12 måneder tidligere.

Det er fortsatt historisk sett på luftige nivåer, men ikke alarmerende.

Selger mer
Januar, som munner ut denne uken, har vist en fortsatt heftig økning i eksporten. Per uke 3 har norske fiskeeksportører solgt 16,8 mer fisk enn januar 2017 – en periode preget av fiskemanko og høye spotpriser.

Les også: Prisfall sukrer laksesalget

Mens januar ifjor viste magre eksportkvanta og, som en funksjon av det, laksepriser godt oppe på 70-tallet, er situasjonen en ganske annen i år. En rikholdig biomasse sørger for god tilgang på slaktefisk, noe som har senket spotprisen med rundt 20 kroner kiloet.

Mer fisk i sjøen
Studerer en dagens biomassetall nærmere, vil en se at snittvekten på fisken, 1,8 kilo for å være presis, er identisk med tilfellet for ett år siden. Avviket i biomasse skyldes det faktum at det står flere fiskeindivider i sjøen – 404 millioner mot 387 millioner stykk.

Denne overvekten forventes av analytikere og observatører å legge press på lakseprisen i 2018. Konsensusestimat for året ligger rundt 54 kroner. Det er forøvrig på linje med spotprisen for 4-5 kilos laks for levering inneværende uke.

Saken er oppdatert med korrigerte fôrtall fra Sjømat Norge