Nye produksjonsmetoder gir omfattende endringer i leverandørindustrien til oppdrett

Kommentarer
0

Når laksen skal oppdrettes på nytt vis krever det også nye produktleverandører.

Det har gått to uker siden Aqua Nor-messen ble arrangert i Trondheim – i en svært så nyhetsmettet periode. Oppkjøpskamp i NRS, riggsamarbeid mellom Røkke og Witzøe, oksygenknapphet og kurskollaps for Atlantic Sapphire, gjeldskrise og sjefsavgang i Endúr, eksportrekorder for laks og strømprissjokk har bare vært noen av sakene som har kapret spalteplass i det siste.

Når nyhetspresset etterhvert dempes og normaliseres, er det naturlig å reflektere litt over inntrykkene fra årets Aqua Nor, teknologimessen som er den i særklasse viktigste i internasjonal oppdrettsnæring og som, pussig nok, fortsatt kun arrangeres annet hvert år.

Ukjente
Foruten at det nok var noe færre besøkende ved årets messe enn tidligere versjoner, særlig fra utenlandske aktører, og at det ga seg utslag i mindre kødannelser i lunsjpausene og inne på messearealet, var det særlig et element som jeg bet meg merke i. Det var det store innslaget av, i hvertfall for meg, i stor grad ukjente leverandørbedrifter til landbasert fiskeoppdrett.

Hall A på AquaNor sin åpningsdag. (Foto: Steve Hernes)

Her var haugevis av leverandører av pakninger, pumper, rør, kar og vannrensingsfiltre. De fleste hadde til felles at de var danske. For fiskeoppdrett ved hjelp av resirkuleringsteknologi har i flere tiår vært en dansk paradegren. Danskene stilte med egen paviljong, egen paradegate, med en omfattende bukett av utstillere.

Bakteppet er naturligvis den voldsomme satsingen innen landbasert oppdrett av laks. Som iLaks tidligere har rapportert, foreligger det planer om å produsere mer enn 2,4 millioner tonn laks på land – gitt at alle prosjektene får finansiering og blir realisert. Og Norge er i førersetet. Bare her til lands er det langt fremskredne planer om å bygge anlegg for i overkant av 1,1 millioner tonn i produksjonskapasitet for laks. I tillegg kommer alle de norske aktørene som er i full gang med å tegne og bygge anlegg i utlandet.

Kremmere
Dette er på forbløffende kort tid, faktisk i løpet av noen ganske få år, blitt løftet fra å være en særdansk nisjeforretning til å bli en multimilliardindustri.

Danskene er kremmere. De er kjente for å ha næringsvett. Ikke minst innen fisk, som de har foredlet og videreeksportert for nordmenn, grønnlendere og færøyværinger i hundrevis av år. Nå ser de sitt snitt til å være teknologileverandør i et gryende industrieventyr. Utfordringen blir i første omgang å skaffe seg oppmerksomhet og synlighet for å få posisjonert seg for de mange lakseselskapene som nå åpner lommebøkene.

Således var det ikke de sedvanlige sløyemaskinene, fôrsprederne, flytekragene og arbeidsbåtene som fanget oppmerksomheten på Aqua Nor denne gang. For all del; de var i høyeste grad til stede, men de har fått følge av en betydelig krets av potente nykommere.

Til havs
Når det gjelder å fange oppmerksomheten til media, så var det to herrer som klarte det bedre enn de fleste midt under Aqua Nor-uken. De profilerte industrieierne Kjell Inge Røkke og Gustav Witzøe strålte om kapp da de presenterte sitt nye prestisjesamarbeid SalMar Aker Ocean. Sammen skisserte duoen de enorme forretningsmulighetene som ligger ved å ta laksen til havs, ‘og produsere den på laksens betingelser», som SalMar-sjefen liker å formulere seg.

Kjell Inge Røkke og Gustav Witzøe. Foto: Aslak Berge

Offshoreoppdrett er også kommet i gang, drevet av trekløveret SalMar, Nordlaks og NRS. De har alle bygget sine egne rigger eller oppdrettsskip. Mye av underleveransene har gått til norske selskaper, selv om kutting og sveising av stål i stor grad har blitt utført i Kina.

Oppdrett til havs er betinget av myndighetenes velsignelse i form av konsesjoner. Så langt har fangsten av tillatelser vært beskjeden, men dette kan endre seg etter at valgkampen er unnagjort. I så fall kan det være grunn til å forvente seg at en annen gren av leverandørindustrien vil gjøre seg bemerket på neste Aqua Nor, i 2023.

Da er mitt stalltips at vi vil kunne se en lang rekke mer eller mindre kjente leverandørbedrifter med produkter som havgående servicefartøyer, store fortøyningssystemer, subsea-teknologi, riggverft og råsterke vinsjer og kraner.