Nøyer seg ikke med laks

633

iLaks har tidligere skrevet om den omfattende lakseimporten til Hviterussland, som på lovlig vis sluses videre inn i det russiske markedet. Den klart største innkjøperen av fiskeprodukter i Hviterussland er foredlingsbedriften Santa Bremor i festningsbyen Brest. Her fileteres, saltes og røykes fisken, før den videresendes til sluttmarkedet i nabolandet Russland.

Men de nøyer seg ikke bare med laks.

Nesten like mye som EU27
I forrige uke var Hviterussland den største kjøperen av norsk oppdrettsørret, gjerne kalt «Fjord ørret». Hviterusserne importerte 261 tonn fersk ørret fra Norge, viser den sist eksportstatistikken fra Norges Sjømatråd. Det er kun 19 tonn mindre enn all ørreteksport fra Norge til EU den aktuelle uken.

Så langt i år har Hviterussland handlet inn 3.814 tonn fersk norsk ørret – en oppgang på 44 prosent fra samme periode i fjor. Russland er normalt ubestridt den største tageren av norsk ørret, men kan ikke importere direkte etter at Kreml innførte importforbud på blant annet norsk fisk 7. august.

Men fortsatt er det laks som er det viktigste produktet. Hviterussland handlet inn 588 tonn fersk laks fra norske fiskeeksportører i forrige uke. Det gjør lille Hviterussland til Norges 11. største laksekjøper. På plassen bak en annen Russlands-nabo, Litauen, men foran kjøpesterke Sverige.

Comeback for Russland
Russland er forøvrig igjen oppført med direkte import av fersk laks fra Norge. Ifølge eksportstatistikken handlet russerne inn 83 tonn, fem vogntog, med fersk norsk laks i forrige uke.

Totalt ble det eksportert 23.854 tonn laks (omregnet til rund vekt) fra Norge i uke 37. Det er det høyeste eksportkvantum som er registrert ut av landet siden påske.