Nova Sea: – Å lefle med børssensitiv informasjon på denne måten, er veldig spesielt

Nyheter
0

Dårlig politisk håndverk.

På øya Nordarnøy i Gildeskål kommune ligger Nova Seas nordligste lokalitet og landbase, Hestholmen. Raskeste veien hit er en halv time med hurtigbåt sørover fra Bodø. Februar-sola lyser over en stille fjord og merder. Lokaliteten er midt i sin brakkleggingsperiode. De fire ansatte bruker tida til å utbedre landbasen, rengjøre og fikse på det meste av utstyr frem til fisken er tilbake i april.

Her ved Hestholmen møter iLaks selskapets kommunikasjonsansvarlig Trud Berg, som er på sitt første besøk ved anlegget. Hadde det ikke vært for grunnrenteskatten, hadde hun nok tatt turen tidligere. Få dager etter at hun forlot lederjobben ved Stormen Bibliotek i Bodø kom en ny storm i form av grunnrenteskatt.

– Når alle brikker har lagt seg og Stortinget har fått vedtatt noe som er langt bedre enn dagens forslag, så skal jeg nok komme meg mer rundt på Nova Sea sine anlegg, smiler Berg.

Ikke før vi har fått stilt spørsmål om hva hun syns om utsiktene til at kunne bli bare 15 prosent grunnrenteskatt, rykket finansminister Trygve Slagsvold Vedum hele debatten tilbake til start.

Les også: Tungt kursfall etter nye skattesignaler fra Vedum

– Å lefle med børssensitiv informasjon på denne måten, er veldig spesielt. Vi, bransjen, analytikere og markedet forventer jo at uttalelsen fra lederen av finanskomiteen er avklart med finansministeren fra samme parti, og øyner håp til at det endelige vedtaket tar hensyn til våre høringssvar, sier Trud Berg.

– Med politisk korrigering fra egen minister kommer markedsmessig korrigering. Vi som ikke er børsnoterte, ser jo ikke det samme verditapet konkret og så raskt, men vi er ikke mindre desillusjonert av den grunn. Det er utrolig uheldig å behandle en hel bransje på denne måten, sier hun.

Trud Berg ombord Nova Seas arbeidsbåt «El-Vine» på Nordarnøy. (Foto: Steve Hernes).

Nedslående retorikk
Den tidligere fylkesråden for arbeiderpartiet er ikke spesielt imponert over sine tidligere kollegaer.

– Det har vært veldig spesielt å få oppleve hvordan politikere i denne saken har uttalt seg og hvordan de skaper usikkerhet med så dårlig politisk håndverk, både i høringsnotatet og i uttalelser etterpå. De prøver å hente seg inn, men det er spesielt, og dagens hendelse viser jo at de ikke har hentet seg helt inn likevel, slår hun fast.

– Jeg syns retorikken fra regjeringskvartalet når saken startet har vært nedslående. Bruken av begrep som laksebaroner, og alle andre knaggene de har hektet bransjen på. De kan ikke ha tenkt eller forstått at det er folk langs kysten som opplever konsekvensene. Det er våre egne arbeidstakere, og dem som er ute i ulike leverandørindustrier som opplever mest usikkerhet nå, sier Trud Berg.

– Retorikken overrasket meg. Jeg har måttet ta en liten selvransakelse, og har spurt meg selv, og tidligere kollegaer om også jeg var sånn. Var min retorikk, i en tro på at jeg hadde rett, så markant nedlatende? Jeg tror ikke det selv, men det kan sikkert andre svare på bedre enn meg, sier hun ettertenksomt.

Les også: Laksen i det politiske minefeltet

Alt står på vent
Nova Sea har lagt investeringer for totalt 3,3 milliarder kroner på is etter at det ble varslet grunnrenteskatt. Planleggingen av to nye smoltanlegg ble stanset, mens grunnarbeidet til slakteriet ble gjort ferdig siden det var påbegynt. Nå står alt på vent. Selv om det skulle ende med lavere skattesats, og et totalt skatteproveny på kun 3,8 milliarder, starter ikke arbeidet opp igjen med det første.

Skisse av Nova Sea sitt nye slakteri på Lovund. (Illustrasjon: Rambøll)

– Hva det betyr for prosjektene er for tidlig å si. De er i den delen av virksomheten som ikke har grunnrente. Alle utgiftene kommer derfor ikke til fradrag på grunnrenten. Vi må vite helt sikkert hva skatten blir først. Da kan vi sette oss ned for å regne om igjen på hva og hvor mye som blir bygd, sier Berg. 

– Om det ble slik at det var det totale skatteprovenyet som var førende og ikke prosentene hadde det vært bra. Våre regnestykker viser at vi ville fått et totalt skattetrykk på mellom 66 og 76 prosent, når vi legger tallene fra 2019 til 2022 til grunn, sier hun.

– Det blir utfordrende å gjennomføre investeringene, og det blir utfordrende for oss som samfunnsutvikler. Tema grunnrenteskatt er et tema for alle. Det har blitt et sjeldent høyt kompetansenivå på skatt blant folk langs kysten, som vi gjerne skulle vært foruten, sier Trud Berg.