Negativ EWOS-guiding

559

Cermaqs heleide fôrselskap EWOS guider lavere salgsvolumer for 2013.

«Markedet indikerer fire prosent lavere volumer i 2013. Norge ned tre prosent og Chile ned seks prosent. markedsnedgangen er i stor grad absorbert i første kvartal», skriver Cermaq i sitt presentasjonsmateriale for første kvartal. Cermaq la frem sitt første kvartalsregnskap i morges.

EWOS viser også at selskapets utvidelsesprosjekt er i rute, og ventes komplettert i forbindelse med toppkvartalet i Norge (tredje kvartal – red. anm.). Selskapet guider, som vanlig, en EBIT-margin på fem til syv prosent for året som helhet.