Når staten tar bonusen: Hvem forvalter pengene best?

Kommentarer
0

Grunnrenteskatten betyr at staten overtar ansvaret for samfunnsbygging langs kysten.

At familiene Olaisen og Meland har maktet å snu fraflytningen fra lille Lovund, ytterst på Nordlandskysten, må kunne kalles et mirakel. Antallet innbyggere er doblet siden 1970-tallet. Stikkordet var lakseoppdrett.

– Det var ingen lavthengende frukt å starte med oppdrett av laks, fortalte annengenerasjon oppdretter i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, under et seminar i Stavanger tidligere i høst.

– Lovund var den gang preget av fraflytning. Det ville pappa og Steinar [Olaisen] gjøre noe med. Det var ikke bare oppdrett de drev med. De plantet skog. De skulle drive sagbruk. Det er noe jeg forbanner meg over, når jeg må sage ned sitkagran for å se havet fra Lovund, humret han.

Utsikt fra Nova Seas lokaler på Lovund. Foto: PG Flow Solutions

Rekruttere
Den klart største oppdretteren på Lovund er Olaisen-familiens Nova Sea, som årlig slakter over 40.000 tonn laks på slakteriet like ved fergeleiet. I likhet med mange bedrifter i grisgrendte strøk møter Nova Sea utfordringer med å rekruttere nye ansatte. For å bøte på dette har selskapet implementert en raus overskuddsdelingsmodell, hvor en bonus, for samtlige ansatte, beregnes av fire prosent av netto overskudd etter skatt.

Les også: Grunnrenteskatt kan spise opp de Nova Sea-ansatte sin rause bonusavtale

På seks år har ansatte i Nova Sea med det cashet inn en samlet bonus på drøyt 1,1 millioner kroner. Bonusen har gått til alle heltidsansatte i selskapet. Sekretærer, selgere, røktere og de som sløyer og pakker fisken.

Sunn
Overskuddsdelingen har vært en utmerket motivator for de ansatte. De får ta del i og nyte godt av sunn drift og oppgangstider, men må også stramme inn i nedgangstider. Slik det er å eie og drive en bedrift. Og en, både bedriftseier og ansatt, investerer gjerne pengene sine lokalt, der hvor en bor.

Når skatten for oppdrettselskapene snart skal tredobles, vil nettoresultatet og bonusen barberes. Ideen om overskuddsdeling i Nova Sea blir ikke like attraktiv som før. Ikke i nærheten.

Skattepakken bygger på et premiss om at staten kan forvalte disse pengene bedre enn private næringsaktører, eller «Laksebaronene» som det gjerne heter hos regjeringens heiagjeng i hovedstadspressen.

Alle ansatte i Lovundlaks på dekk. (Foto: Lovundlaks)

Sentralisering
Slik skatten er innrettet møter imidlertid staten motbakke direkte, i og med at ti prosent av grunnrenteskatten skal til Oslo, som selv ikke har et eneste oppdrettsanlegg. Sentralisering der altså.

Så kontrer regjeringen med gratis ferge. Men hvor mye av månedsbudsjettet for lønnstakerne går til ferge? Det hjelper lite med gratis ferge, en vil heller ha en givende og anstendig betalt jobb.

På lille Lovund, med sine 520 innbyggere, har oppdrettselskapene investert i squashbane, boliger til sine ansatte, hvit sandstrand og golf-range. Næringslivet fyller opp hotellet, kaffebrenneriet, barnehagen og fotballtreningene.

Nova Sea og Lovundlaks er hjørnesteinsbedrifter – et ansvar de tar med stort alvor. Lovundlaks har investert over 700 millioner kroner i nye laksekonsesjoner, og, blant annet sammen med Nova Sea, utreder de planer om å drive lakseoppdrett til havs – på Trænabanken.

Erfaringene så langt er at duoen definitivt ikke gjør en dårligere jobb enn staten til å forvalte kapital og for å ivareta interessene for dem som bor på Lovund.

Foto: Lovundlaks