Grunnrenteskatt kan spise opp de Nova Sea-ansatte sin rause bonusavtale

Nyheter
0

Lukrativ bonus beregnes etter skatt.

Nova Sea, lokalisert på Lovund på ytre Helgeland. er kjent for sine rause bonusavtaler – til alle de ansatte. I juni ble det kjent at for en fulltidsansatt i oppdrettselskapet ble bonusen i gjennomsnitt på 150.000 kroner for 2021. Bonusen er lik i kroner for alle ansatte. Administrerende direktør får ikke mer enn en produksjonsarbeider på slakteriet.

For året før, 2020, utgjorde fjorårets bonusutbetaling 148.000 kroner per hele årsverk, inkludert feriepenger og pensjon.

FOTO: Nova Sea

Etter skatt
Bedriften har en bonusordning som innebærer at de ansatte hvert år får fire prosent av resultatet etter skatt. I tillegg kommer prestasjonsbaserte bonuser.

Over siste fem år har selskapet delt ut 260 millioner i overskuddsdeling og bonus til de ansatte. For et helt årsverk, over fem år, utgjør dette nær en million kroner.

Særlig bra gikk det i 2019, med en bonus på 220.000 kroner per ansatt – opp med 17.000 kroner fra året før.

Spiser opp
Det faktum at bonusen beregnes etter skatt vil imidlertid få en vesentlig betydning ved innføring av en grunnrenteskatt, som foreslått av regjeringen, fra og med 1. januar 2023. Skattesatsen er, som kjent, foreslått økt fra 22 prosent til 62 prosent.

Så fra og med nyttår kan altså en ny lakseskatt spise opp en betydelig del av overskuddet – og dermed bonusen til de ansatte.

Emilia Lundeby (19) gjør klart for avreise til Isbergan. (Foto: Steve Hernes)