– Det var ingen lavthengende frukt å starte med oppdrett av laks

Nyheter
0

Men Jacob Palmer Meland er sterk i troen på å lykkes med oppdrett til på åpent hav.

Han er daglig leder i familieselskapet Lovundlaks, som har tredoblet lakseproduksjonen etter spenstige og fremtidsrettede konsesjonskjøp de siste årene.

– Vi produserer 12-13.000 tonn i året, og omsetter for cirka 700 millioner kroner, sier Jacob Palmer Meland.

Han er andre generasjons oppdretter, og driver sin virksomhet i havet vest for Mo i Rana og Sandnessjøen.

Værutsatte
– Mange av de beste lokalitetene vi driver på i dag er de som er mest værutsatte, forteller han under Stiims oppdrettskonferanse om offshore havbruk i Stavanger.

For Meland tror på en framtid for laksen ute på storhavet. Lovundlaks er majoritetseier i oppstartselskapet Utror, som sikter på oppdrett på Trænabanken.

– Vi har som mål at vi skal sette ut den første fisken i 2026, sier Meland offensivt.

– Vi er helt i startfasen, sier han om havbasert oppdrett, og forteller om faren Hans Petter Meland og lærerkollega Steinar Olaisen, som startet oppdrett i henholdsvis Lovundlaks og Nova Sea på begynnelsen av 70-tallet. De fløy inn lakseyngel, med sjøfly, i plastposer.

Svinn
– Det var ingen lavthengende frukt å starte med oppdrett av laks, påpeker han, og forteller om svinn på 10-20 prosent av fiskebeholdningen i transport.

– Den første plastmerden ble utviklet i tett samarbeid med industrimiljøet på Mo [i Rana] i 1973. Det var den første plastmerden i verden. Det var en oppfinnelse av pappa og Steinar. De var knapt 30.

Foto: Lovundlaks

– De så fort at tilgang på smolt ville bli en utfordring. Og havbruk til havs vil trenge mye stor smolt.

– Jeg opplever at det er en vilje til å bidra til oppdrett til havs, både fra forskningsmiljø og myndighetene, legger han til.

Fraflytning
Og nettopp industriutvikling er essensielt for å opprettholde sysselsetting og lokalmiljø i grisgrendte strøk, blant annet på ytre deler av Helgeland.

– Lovund var den gang preget av fraflytning. Det ville pappa og Steinar gjøre noe med. Det var ikke bare oppdrett de drev med. De plantet skog. De skulle drive sagbruk. Det er noe jeg forbanner meg over, når jeg må sage ned sitkagran for å se havet fra Lovund, humrer han.

– Men det som er artig, er når vi får flere barn i barnehagen. Og når vi får flere fotballtreninger, for vi har så mange spillere. Det er det som er artig, gjentar Meland.

Utsikt fra Dønna mot Lovund.  FOTO: Aslak Berge