Nærmer seg Arctic Offshore Farming-avgjørelse

Nyheter
1088

I løpet av kort tid håper Norway Royal Salmon å ha bestemt seg for hvor de skal plassere havanlegget Arctic Offshore Farming. 

Selskapet fikk i 2018 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn Maksimal tillatt biomasse) for utvikling av konseptet, som har en prislapp på 700 millioner kroner. Anlegget skal bygges ved Fosen Yards. 

Norway Royal Salmon jobber nå med to stedsalternativer for Arctic Offshore Farming, som er dimensjonert for værharde områder til havs: Ytre Øyfjord i Lenvik kommune eller Fellesholmen på Kvaløya i Tromsø kommune.

Mens prosjektet har blitt tatt varmt imot av lokalmiljøet på Kvaløya, har situasjonen i Ytre Øyfjord vært helt annerledes. Planene har ikke bare møtt motstand fra lokale fiskere, men også Kystverket i Troms og Finnmark sa i vår nei til at anlegget skulle plasseres i området. Begrunnelsen var at etableringen ville påvirke sikkerheten og framkommeligheten negativt for de sjøfarende i området, samt plasseringen ble også vurdert til å påvirke utøvelsen av fisket i negativ retning.

Men nå har Kystverkets hovedkontor kommet til en annen konklusjon, og gitt tommelen opp for at prosjektet kan plasseres i Ytre Øyfjord, skriver Folkebladet, som omtalte helomvendingen først.

– Vi er selvfølgelig veldig glad for at Kystverket er enig med oss og det er et viktig steg for denne lokaliteten. Samtidig er det Troms Fylkeskommune som er instansen som tar den endelige beslutningen, sier konserndirektør for marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon, Klaus Hatlebrekke, til iLaks.

Men hvilke av de to stedsalternativene Norway Royal Salmon lander på, er ikke avgjort ennå.

– En endelig beslutning på lokalisering vil ikke komme før lengre utpå høsten, sier Hatlebrekke.