– Det er masse positivt med oppdrettsnæringen, men det kan ikke være slik at den skal erobre alle de beste fiskefeltene

Nyheter
1462

Lokale fiskere er lite begeistret over planene til Norway Royal Salmon (NRS) om å teste ut konseptet Arctic Offshore Farming i Øyfjorden på Senja.

I mars kapret NRS 7,68 utviklingskonsesjoner for offshore-prosjektet. Selskapet har søkt om å få lov til å ha 5.990 tonn biomasse i et forsøksprosjekt som skal plasseres på en lokalitet i Øyfjorden på Senja. Målet er å prøve ut konseptet og teknologien for bruk på eksponerte lokaliteter.

Det får lokale fiskere til å reagere sterkt, skriver Folkebladet.

– Skulle det nå bli etablert et oppdrettsanlegg ytterst i fjorden vil det havne midt i det beste fiskefeltet. Det vil være et stort kukstykkje, sier fisker Tommy Larsen på Husøy, som også er nestformann i Nordre Senja fiskarlag.

På spørsmål om det er for mange oppdrettsanlegg svarer Larsen:

– Det er selvfølgelig nok, synes vi fiskerne, men jeg vil jo tro at laksenæringen har et annet syn. Når det er sagt er det masse positivt med oppdrettsnæringen, men det kan ikke være slik at den skal erobre alle de beste fiskefeltene, sier han.

Også fiskebåteier Trond Berntsen reagerer.

– At vi skal være en sjømatkommune betyr ikke at det bare skal være oppdrett, men fiskeri også. Det må være plass til begge deler, sier han til Nordlys.

Konsernsjef Charles Høstlund i NRS. FOTO: Elisabeth Nodland

– Skal ikke ødelegge for fiskere
Konsernsjef i NRS, Charles Høstlund, skriver i en e-post til iLaks at selskapet ikke er ute etter å ødelegge for de lokale fiskerne.

– En av de viktigste grunnene til at vi har utviklet Arctic Offshore Farming-konseptet, er at det skal bidra til å løse både miljø- og arealutfordringer. Vi skal med andre ord ikke ødelegge verken for fiskerne eller lokalmiljøet, og vi er enig i at det må være plass til begge. Området det vises til, og hvor anlegget er tenkt plassert, er regulert for akvakultur, men ligger værutsatt og det har derfor ikke vært mulig å bruke området med dagens merdteknologi. Anlegget vårt vil utgjøre en forsvinnende liten del av det totale, regulerte arealet – merdenes overflate vil kun utgjøre én prosent av dette. Ser en på hele Øyfjorden utgjør det bare 0,03 prosent av fjorden.

Han er uenig i fremstillingen av saken.

– Vi ønsker å bidra til en bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring, det skal blant annet den nye teknologien som finnes i det nye anlegget sørge for. Som sagt så vil anlegget utgjøre en svært liten del av Øyfjorden, og er derfor langt fra noen erobring av området, slik det blir framstilt her.

Geir Inge Sivertsen. FOTO: Høyre

– Begge næringer like viktig
Ordfører i Lenvik kommune, Geir Inge Sivertsen (H), skriver i en e-post til Nordlys det er Troms fylkeskommune som behandler selve søknaden, men at kommunen vil gi sin uttalelse før høringsperioden utløper. Høringperioden går ut i oktober, og skal deretter behandles i kommunestyret i Lenvik senere på høsten.

Sivertsen bekrefter også at området er regulert for akvakultur.

– Begge næringene (fiskeri og havbruk journ.anm.) er like viktig for Lenvik og nye Senja kommune. Derfor legger Lenvik kommune til rette for utvikling av fiskerinæringen med nye kai- og næringsområder for fiskeflåten både i Botnhamn, Husøy og Fjordgård, skriver Sivertsen.