Tromsø-bygda ønsker gigantmerden velkommen: – Et oppdrettsanlegg ville ha kommet uansett, så vi velger å spille på lag med NRS

Nyheter
1475

NRS ønsker å etablere en landbase i bygda Tromvik nordvest på Kvaløya i Tromsø kommune i forbindelse med plasseringen av Arctic Offshore Farming (AOF).

iLaks skrev i mars at NRS hadde søkt om klarering av lokalitet Fellesholmen utenfor Kvaløya til utvikling av konseptet AOF, som selskapet i mars i fjor kapret 7,68 utviklingstillatelser for. 

I midten av juni møttes NRS, Tromvik Utviklingslag, Tromvik Fiskarlag og Tromvik Båtvikforening i et dialogmøte. Representantene fra Tromvik sendte i etterkant ut en pressemelding om at de var positive til at NRS etablerer base i Tromvik, og får tillatelse til å drifte AOF på Fellesholmen.

I pressemeldingen står det at det var viktig å få på plass en tryggere vei og en bedre hav for å bevare og styrke bosettingen i Tromvik. Leder av Tromvik Utviklingslag, Anne Birgitte Fyhn, sier til iTromsø at å kjempe mot et oppdrettsanlegg ville vært bortkastet da det aktuelle havområdet er allerede regulert til oppdrett i Tromsø kommunes kystsoneplan.

– Et oppdrettsanlegg ville ha kommet uansett, så vi velger å spille på lag med Norway Royal Salmon. Bygda vår er ressurssterk, men jo flere aktører som har base i Tromvik desto større er sjansen for at vi får utbedret båthavna og veien ut av bygda, sier Fyhn til iTromsø.

Offshoremerden til NRS skal bygges ved Fosen Yards. Investeringsbeløpet for AOF er rundt 700 millioner kroner. Selskapet ønsker å sette ut to merder med en produksjonskapasitet på 3.000 tonn laks per merd. NRS har som mål å sette ut fisk i merden tidlig på høsten neste år.

– Fellesholmen er en god lokalitet som passer godt. Dersom vi etablerer oss på Fellesholmen så trenger vi en landbase, samt båtplasser på land. Vi har hatt gode møter med Fiskarlaget og utviklingslaget i Tromvik som er den naturlige plassen å etablere dette ved en lokalisering på Fellesholmen, skriver konserndirektør for marked og forretningsutvikling i NRS, Klaus Hatlebrekke, i en SMS til iLaks mandag morgen.

Søknaden for anlegget er behandlet i fylkeskommunen. Ifølge Hatlebrekke skal søknaden videre behandles av Tromsø kommune tirsdag, deretter sektormyndigheter i høst.  Det er Troms fylkeskommune som avgjøre saken i løpet av høsten.

– Er Fellesholmen førstevalget?

– Det er det dessverre ikke mulig å si. I tillegg til å søke må det gjøres mye analyser rundt blant annet forankring osv. Så en beslutning kan tidligst komme utpå høsten. For å sikre fremdriften i prosjektet, så må vi søke på flere lokaliteter, ettersom søknadsprosessen tar mye tid og saksbehandlingstiden er svært lang. Selv om alle sier ja, så er det politikere som beslutter og da er det alltid en usikkerhet, svarer Hatlebrekke.

Tidligere har NRS søkt om å teste ut konseptet i Øyfjorden på Senja, men planene ble møtt stor motstand fra lokale fiskere.