Myten om Hitra

2535

I et leserbrev i Dagens Næringsliv torsdag skriver Ole-Eirik Lerøy og Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest at det ikke er «mer enn omtrent 40 år siden to karer på Hitra prøvde å sette ut laks i en merd for å se om de kunne gjøre laks til husdyr». Men det var ikke på Hitra lakseeventyret ble grunnlagt.

Brødrene Sivert og Ove Grøntvedt får ofte æren for å ha startet opp med lakseoppdrett. Når dette gjentas ofte nok, av presumptivt velinformerte herrer, blir det gjerne ansett som en sannhet. Historien er imidlertid mer nyansert enn som så.

Ifølge boken «Frøya Fiskeindustri gjennom 50 år» satte ørretoppdretterne Sivert og Ove Grøntvedt ut 5.000 laks i sjøen sommeren 1970. Fisken ble slaktet like før jul 1971med en snittvekt på 4,25 kilo. De biologiske resultatene var så gode at brødrene den påfølgende vår satte ut nye 3-4.000 smolt i sjøen. Grøntvedts erfaringer i påvekstfasen i sjøen ble et mønster til etterfølgelse for hele verdens lakseindustri.

Men Grøntvedt-brødrene på Hitra var definitivt ikke først ute med lakseoppdrett.

To andre brødre, Olav C. og Karstein O. Vik fra Sykkulven fanget laks i kilenøter og fikk den til å leve i dammer på land allerede på 50-tallet. De bygget et lite klekkeri på farsgården i 1955. De gravde ut tre dammer; en for ferskvann, en for brakkvann og en for saltvann. De satte ut laks og ørret i flytekasser på fem ganger fem meter i sjøen allerede i 1959. Seinere gikk Olav og Karstein med på en todelt avtale med den britiske konsumvaregiganten Unilever. Unilever skulle få bygge et anlegg etter mønster fra brødrenes anlegg mot å få utbetalt en sum på 10.000 pund. Etter en forsøksperiode skulle de, om de valgte å satse videre, betale nye 10.000 pund.

Lenger sør på Vestlandet var det en rekke pionérer som syslet med oppdrett av ørret og laks utover 60-tallet. De som var kommet lengst var Johan Lærum og Thor Mowinckel. I 1969 sjøsatte de den første smolten ved Flogøy på vestsiden av Sotra. Den første notposen, og generasjonen med fisk, røk i en storm, så den første laksen ble slaktet på kaien på Møvik i april 1971. Kjøper var gourmetgrossisten Køltzow i Oslo, ifølge «En plog i havet – historien om MOWI».

Og hvordan gikk det med Unilever?

De etablerte sitt eget oppdrettselskap i 1965. Navnet var Marine Harvest Ltd.

Innledningsvis satset skotske Marine Harvest mest på ørret, og sjøsatte sin første laksesmolt i 1971. Fisken ble slaktet året etter. I 2000 kjøpte Marine Harvest verdens desidert største lakseoppdretter, norske Hydro Seafood, og fikk med det hånd om både MOWI og Frøya Edelfisk.

Rett skal være rett.