Mordal: Stor politisk risko

989

Tidligere fiskeriråd Christen A. Mordal ser mange klare paralleller i mellom det russiske og ukrainske markedet, herunder få importører, utfordringer på pris, valuta, likviditet, korrupsjon, veterinærregime og politisk risiko. Mordal tror forøvrig at Russland aldri vil gi fra seg Krim, men tror likevel ikke på krig i Ukraina.

– Hvis vi ser på kartet, ser vi at Russland er blitt større de siste månedene. Det har blitt 2,5 millioner nye russere. Det er min mening at Russland aldri vil gi tilbake Krim, sier Mordal under dagens lakseseminar på Thon Hotel Opera i Oslo.

Han er konsulent nå, i sitt eget firma CA Mordal Consulting. Mordal, utdannet som historiker, arbeidet tidligere som fiskeriråd ved ambassaden i Moskva, og kjenner disse markedene som sin egen bukselomme.

– 40 prosent av den ukrainske eksporten er jern og metall, alt er konsentrert rundt Donetsk i Øst-Ukraina. Hvis en går til vestlige deler av landet, nær grensen til Polen, vil en se jordbruk som vi hadde i Norge for særdeles mange tiår siden, sier han, og legger til: – For alle praktiske formål er jo Ukraina konkurs.

Han ser likevel mange paralleller mellom Ukraina og nabolandet Russland.

– I Ukraina er det fire-fem importører av laks og ørret. I Russland er det, av årsaker som vi kjenner, ikke spesielt mange flere importører, sier han, og illustrerer det med et bilde av fire katter kalt Technolat, RFC, Severnaya og DEFA som parterer en laks påskrevet «Firda SF-364».

Videre viser Mordal til at begge land har stor anvendelsesgrad, hele fisken brukes.

– Sushibølgen har kommet til Russland for lengst. Det stort sett bare rund fisk, frossen eller fersk, som går inn i det russiske og ukrainske markedet. Russland har et moderne dagligvaremarked, og en kommer fort inn på fast food-segmentet.

– I første kvartal har vi sett en betydelig reduksjon i eksporten av laks og ørret til Russland, 21 prosent, og ser du på Ukraina er det ned 40 prosent. Men det gjelder ikke bare laks og ørret, det er en generell nedgang over hele fjøla, påpeker Mordal.

Russland er verdens tredje største marked for laksefisk, etter USA og Japan.

Mordal, peker på følgende parallelle utfordringer i handelen med Russland og Ukraina: Pris, valuta, likviditet, korrupsjon og veterinærregime. I tillegg kommer naturligvis politisk risiko.

– Jeg mener ikke krig er et aktuelt scenario. Ikke storkrig i alle fall, understreker han.

– Det er høy politisk risiko, men de kommer raskt tilbake igjen. Jeg var med på krisen (rubelkrakket – red. anm.) i 98 – i 99 var dem tilbake igjen. Restitusjonskraften i de russiske og ukrainske markedene er stor, sier Mordal.