MMC kjøpes ut av de ansatte

Nyheter
1028

MMC-gründer Leif Gjelseth og et betydelig antall nøkkelmedarbeidere tiltrer en gruppering med felles mål om utkjøp av Havyards eierpost i MMC First Process.

I dialog mellom styrene i First Process Holding, Havyard og MMA First Process, etablerte First Process Holding og Credo Partners et partnerskap i mars i år. Formålet var å gjennomføre et ledelsesdrevet utkjøp med støtte fra Credo av Havyards eierpost i MMC First Process.

MMC First Process ble etablert gjennom fusjon av MMC og First Process i 2017.

First Process Holding ønsker å sikre kontinuitet i selskapet og videreføre og videreutvikle den strategi som er lagt på selvstendig grunnlag, og anser at dette er til det beste for selskapet, de ansatte og selskapets kunder. Selskapet inngikk derfor en eksklusiv avtale med Credo om et felles utkjøp av Havyards eierpost i MMC First Process. Partene etablerte intensjonsavtale med Havyard med mål om kjøp av deres aksjer i MMC First Process.

Partene gikk umiddelbart i gang med due diligence prosessen.

«Prosessen er kommet langt og har bekreftet et sterkt samhold mellom partene og nøkkelansatte i MMC First Process. De har alle et dedikert ønske om å jobbe sammen, også dersom konstellasjonen ikke skulle få tilslag fra Havyard på sitt transaksjonsforslag», heter det i en pressemelding.

Konstellasjonen styrkes nå ytterligere når MMC-gründer Leif Gjelseth tiltrer partnerskapet med en betydelig eierpost gjennom sitt investeringsselskap Erle Invest. I tillegg kjøper også et betydelig antall nøkkelansatte aksjer i First Process Holding. Dette betyr at et tosifret antall nøkkelansatte gjennom eierskap har sluttet seg til ønsket om å videreutvikle selskapet i samarbeid med Credo som har lang erfaring som eier og partner i å utvikle mellomstore bedrifter.