Havyard droppet børsmelding: Aksjekursen steg 53 prosent etter avisintervju

Nyheter
1074

Var informasjonen konsernsjef Geir Johan Bakke ga i intervjuet med Finansavisen vesentlig og kursdrivende?

I midten av april sendte verftskonsernet Havyard ut en børsmelding om at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale om salg av selskapets 75 prosent eierandel i MMC First Process. Kjøper var et konsortium bestående av First Process Holding og Credo Partners.

Rundt tre uker senere, den 5. mai, kom kontrabeskjeden. Havyard stoppet MMC-salget. 

«Som følge av mottatt henvendelse fra annen interessent, har styret besluttet å terminere den nevnte intensjonsavtalen», het det i børsmeldingen fra Havyard.

Havyards skipsverft i Leirvik i Hyllestad. FOTO: Trine Forsland

Intervjuet av Finansavisen
Så, to dager etter børsmeldingen, var det et intervju med Havyard-sjef Geir Johan Bakke i Finansavisen. Her fortalte Bakke blant annet at selskapet «er i en prosess der de snakker med flere», og at disse hadde kommet uoppfordret. Bakke sa også at «det ser spennende ut».

Bakke fortalte videre at potensielle kjøpere hadde «kommet med en verdsettelse av MMC First Process som reflekterte at det er et veldig godt selskap i et veldig interessant segment».

– Det verdsettes til langt over bokført verdi på 150 millioner kroner, sa Bakke, før han la til:

– Basert på verdsettelsen som vi nå diskuterer, vil det sette Havyard i en helt annen posisjon.

Aksje steg med 53 prosent på seks dager
Nyheten ble godt mottatt.

ILLUSTRASJON: Infront

Havyard-aksjen steg nærmere 22 prosent dagen intervjuet ble publisert i Finansavisen, og har fortsatt å stige etter dette. 13. mai var kursløftet 53 prosent – på seks dager. Oslo Børs’ totalindeks falt, til sammenligning, i samme periode.

iLaks har spurt Geir Johan Bakke om det burde vært sendt ut en børsmelding om informasjonen han ga til Finansavisen.

– Vi hadde sendt børsmelding dersom vi mente det var riktig, svarer Bakke på e-post til iLaks.

På spørsmål om hvorfor selskapet mente det ikke var riktig å sende ut børsmelding i dette tilfellet, svarer Bakke:

– Basert på regelverket til Oslo børs som vi kjenner godt og har stor fokus på å følge, alltid og uansett.

– Vårt fokus er å følge regelverket
iLaks har kontaktet Oslo Børs, som ikke ønsker å kommentere denne saken spesifikt, men uttaler på generelt grunnlag at:

«Børsnoterte selskaper har en informasjonsplikt som innebærer at de uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet. Hva som utgjør innsideinformasjon er omtalt i verdipapirhandelloven§ 3-2: Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.»

De sentrale begreper knyttet til innsideinformasjon, og behov for å sende ut børsmelding, er om den aktuelle informasjonen var vesentlig og kursdrivende.

iLaks har spurt Geir Johan Bakke hvilke vurderinger som konkret er gjort opp mot punktene i verdipapirhandelloven, siden selskapet ikke sendte ut en børsmelding.

– Vår fokus er som sagt å følge regelverket med hensyn på den informasjon vi gir til markedet, slik også her, gjentar Bakke.