Millionbot for Vågafossen Settefisk

1280

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt smoltprodusent Vågafossen Settefisk AS et overtredelsesgebyr på 1,8 millioner kroner.

Forholdet skal ha skjedd i februar og mars 2010, da at bedriften i Vindafjord kommune i Rogaland senket vannstanden i Øvre og Nedre Vågavatn under den tillatte minstegrensen, melder NTB ifølge nettavisen E24.

NVE mener at reduksjonen førte til skader på vannlevende organismer det er vanskelig å vite omfanget av, samt at selskapet brøt vannressursloven og dermed viste en manglende forståelse for lovverket. Rogalandselskapet fikk på grunn av værforholdene en midlertidig tillatelse til å senke vannstanden, men NVE mener at de gikk betydelig over grensene som var gitt i tillatelsen.

NVE hevder at smoltprodusenten har hatt en betydelig fortjeneste av den ulovlige nedreguleringen av vannstanden og har beregnet denne til rundt 1,75 millioner kroner.