Midt-Norsk Havbruk overtar andre generasjon Aquatraz

Nyheter
2508

Fra førstegenerasjon har Aquatraz G2 en rekke endringer som gjør driften enklere, tryggere og mer kostnadseffektiv, ifølge Midt-Norsk Havbruk (MNH).

Aquatraz er ei stiv, hevbar merd utviklet av Seafarming Systems i tett samarbeid med MNH. Sistnevnte selskap mottok i april 2017 fire utviklingskonsesjoner for å utvikle systemet. MNH har så langt tatt i bruk to Aquatraz-merder. Den første slaktefisken fra lokaliteten i Eiterfjorden i Nærøy ble levert tidligere i år.

Torsdag blir den tredje merden overlevert til MNH ved Fosen Yard. Merden skal nå slepes nordover til Namdalskysten før den settes i drift ved lokaliteten Kyrøyan i Vikna kommune.

FOTO: MNH (med tillatelse)

Med torsdagens leveranse tar MNH i bruk en ny og videreutviklet versjon – G2 (andregenerasjon) – av det semilukkede merdkonseptet.

– Vi har tatt med oss alle erfaringer fra fabrikasjon, design og operativ drift av de to første merdene, sier Steingrim Holm, som leder Aquatraz-prosjektet i MNH.

Aquatraz G2 har en rekke forbedringer fra G1. Blant annet gis røkterne enklere tilgang til merdvolumet. Bredere gangbaner forbedrer arbeidsmiljøet ytterligere og et nytt elektrisk løftesystem muliggjør heving og senking av merden uten energitilførsel fra båt. Aquatraz G2 er dessuten mer fabrikasjonsvennlig enn forgjengeren.

Alf Reidar Sandstad, Seafarming Systems. FOTO: MNH

– Den stive stålkonstruksjonen muliggjør enklere montasje av utstyr på merden. På G2 tar vi tatt dette et steg videre, med muligheten til å montere en eller flere ti fots containere på gangbanen, opplyser daglig leder Alf Reidar Sandstad i Seafarming Systems.

MNH utruster det nyeste tilskuddet til Aquatraz-satsingen med to containere, som foruten lagringsplass gir tørt rom for aggregat og elektroskap.

– Samarbeidet mellom Seafarming Systems og Midt-Norsk Havbruk har vært veldig konstruktivt. Jeg har store forventninger til at utviklingsprosjektet vil nå målene om mindre lusepåslag, færre rømninger, styrket arbeidsmiljø og bedre fiskehelse, sier Holm.

De første resultatene fra det omfattende biologiprogrammet i Aquatraz-prosjektet er ventet ved årsskiftet, men Holm konkluderer med at Aquatraz-designet har dempet lusetrykket.

–  Vi hadde betydelig mindre lusepåslag i Aquatraz-merden enn i referansemerden forteller Holm.

Aquatraz-merd nummer fire skal etter planen leveres i desember.

FOTO: MNH (med tillatelse)