Fire utviklingskonsesjoner til «Aquatraz»

Nyheter
3469

Flere nye avklaringer om utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet.

Selskapet MNH-Produksjon, heleid av rørvikoppdretter Midt-Norsk Havbruk, fikk fredag tilslag på fire utviklingskonsesjoner med sitt lukkede og rømningssikre oppdrettskonsept «Aquatraz».

Med det fikk MNH-Produksjon halvparten av de omsøkte konsesjoner.

Samtidig har Stadion Laks har mottatt avklaring fra Fiskeridirektoratet om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Men ikke alle har vært like heldige.

Norsk Sjømat Oppdrett og Folla Alger har mottatt avslag på sine søknader.