I de tradisjonelle oppdrettsmerdene rett ved siden av var det mye lus, mens i Aquatraz har det ikke vært behov for avlusing

Nyheter
1703

De endelige biologiske erfaringene med den nedsenkbare merden «Aquatraz 1» skal oppsummeres i en rapport til myndighetene før årsskiftet, men Midt-Norsk Havbruk ser allerede store forskjeller sammenliknet med tradisjonelle oppdrettsmerder.

I mai var det historiens første levering av slaktefisk fra «Aquatraz 1» – et konsept Midt-Norsk Havbruk i april 2017 fikk fire utviklingstillatelser for. I alt 181 tonn laks ble lastet for slakting under pilot-operasjonen i vår. I august ble merden tømt og resterende laks sendt til slakting. Resultatene fra lusetellingen skal ha vært meget oppløftende.

Steingrim Holm. FOTO: Midt-Norsk Havbruk

– Noen av fiskene i merden hadde lus, men mengden var så liten at det ikke var nødvendig med avlusing, sier Steingrim Holm, prosjektleder for Aquatraz-prosjektet til Adressa.

Rett ved siden av «Aquatraz 1» lå det andre,tradisjonelle oppdrettsmerder.

– I de andre merdene var det en god del lus. Særlig i sommer så vi at det var betydelig større lusepåslag i de andre merdene, sier Holm.

Det er et åtte meter høyt skjørt av stål, som holder laksen inne og lusa ut. I neste generasjon av Aquatraz vurderer Midt-Norsk Havbruk å forlenge stålskjørtet fra åtte til 20 meter. Det mener Holm vil føre til enda færre lakselus.

I slutten av april ble det satt ut fisk i «Aquatraz 2», og Midt-Norsk Havbruk får i løpet av oktober overlevert Aquatraz 3 fra Fosen Yards. Den fjerde og siste merden i denne omgangen skal etter planen leveres rett før jul.