Historiens første levering av slaktefisk fra Aquatraz

Nyheter
3004

Lastingen av 181 tonn slakteklar laks fra Aquatraz betegnes som en suksess av Midt-Norsk Havbruk.

I oktober i fjor ble rundt 190.000 fisk satt ut i Midt-Norsk Havbruks semilukkede pilotmerd Aquatraz. Etter drøyt sju måneders drift var det i forrige uke klart for historiens første levering av slaktefisk fra anlegget på Namdalskysten.

Saken fortsetter under videoen.

https://youtu.be/rjgtZExyq_E

Video: Midt-Norsk Havbruk

Bra for fisk og folk
I løpet av operasjonen ble merden hevet om lag ni meter. Deretter ble fisken pumpet direkte over i brønnbåten «Namsos» via faste uttakspunkt i bunnen av merden.

– Ved å ta ut fisken fra bunnen av merden, er det ikke nødvendig med like mye trenging og press på fisken. Laksen holdt seg rolig under hele lastinga, så fiskevelferdsmessig er dette en veldig god løsning, oppsummerer Roger Eiternes, produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk.

Aquatraz-merden måler 160 meter i omkrets. Merden er tett de øverste åtte meterne, med ventilerte sider i de dypere vannlagene. Hydraulikk sørger for å heve merden ved lasting av fisk.

– HMS-messig er dette en drøm. I dag har vi ikke brukt en muskel på heving av merden. Alt i alt er dette en viktig milepæl i teknologiutviklingen, både for Midt-Norsk Havbruk, Norsk Fisketransport og øvrige aktører i utviklingsprosjektet, sier Eiternes.

I alt 181 tonn laks ble lastet for slakting under pilot-operasjonen i forrige uke. Resterende biomasse skal nå vokse ytterligere fram til planlagt levering i juli.

Saken fortsetter under videoen.

https://youtu.be/5KSi9Rgzv7Y

Video: Midt-Norsk Havbruk

Neste generasjon underveis
Midt-Norsk Havbruk har i alt fire utviklingskonsesjoner. Aquatraz 2 er allerede i drift i Eiterfjorden, mens merd nummer tre og fire ferdigstilles ved Fosen Yards.

– Så langt er erfaringene gode, både når det gjelder teknologi og biologi. Prosjektet har gitt oss svært mye kunnskap som vi tar med oss i videreutviklingen av Aquatraz, sier Steingrim Holm, prosjektleder for Aquatraz-prosjektet.

Nyeste generasjon av Aquatraz-konseptet skal etter planen leveres i henholdsvis september og desember i år.