Mattilsynet: – Vi synes det er veldig rart at så mange lakseprodusenter skal ha brukt krystallfiolett samtidig

Nyheter
2009

Mattilsynet besøkte flere fiskeforedlingsbedrifter etter notifikasjoner fra Hviterussland om bruk av krystallfiolett, men fant ingenting hos produsentene. 

I januar stengte Russland for import og transitt av varer produsert fra norsk oppdrettsfisk. Dette fordi russerne mente de hadde funnet rester av forbudte og skadelige stoffer i fiskeprodukter laget av norske råvarer videresendt til Russland via Hviterussland.

Senere samme måned bekreftet Mattilsynet overfor iLaks hvilket stoff det var snakk om. Den russiske veterinærtjenesten Rosselkhoznadzor hevdet de hadde funnet spor av krystallfiolett i den norske oppdrettsfisken. Krystallfiolett er et legemiddel som hindrer vekst av bakterier og sopp, og er ulovlig å bruke på matproduserende dyr.

Inspeksjoner
En oversikt som iLaks har fått tilsendt viser at Mattilsynet har vært på flere inspeksjoner hos norske fiskeforedlingsbedrifter etter notifikasjoner fra Hviterussland.

Den ene inspeksjonen har iLaks allerede omtalt. Hviterussiske myndigheter informerte Mattilsynet før jul at det var gjort funn av E.coli i et parti ryggbein produsert ved Mowis slakteri på Eggesbønes. Ifølge en rapport fra Mowi var det ikke gjort funn av verken E.coli eller andre mikroorganismer i det aktuelle partiet. Mattilsynet fant imidlertid brudd på to forskrifter etter et besøk hos Mowi Eggesbønes. Blant annet ble det avdekket at produksjonen av ryggbein ikke er godt nok ivaretatt i det skriftlige systemet og at produksjonen ikke er farevurdert i tråd med HACCP prinsippene.

I tillegg skal Mattilsynet ha besøkt fem andre fiskeforedlingsbedrifter, som ifølge russerne skal ha produsert fisk, der det var funnet spor av krystallfiolett. Disse fem var: Sjøtroll Havbruk avdeling Brandasund, Karsten Flem AS, Salten 950, Slakteriet i Florø og Martin E. Birkenes (Firda).

Fant ingen spor av krystallfiolett
Etter inspeksjonene sendte Chief Veterinary Officer Knut Rønningen i Mattilsynet et brev til det hviterussiske Landbruks- og matdepartementet med kopi til veterinærmyndighetene i Russland, Armenia, Kazakhstan og Kirgisistan.

Knut Rønningen. FOTO: Andreas Høglund/EU-delegasjonen

I brevet, som iLaks har fått tilgang på, står det at Mattilsynet har klart å finne prøver fra alle partiene med fisk som ble eksportert, og som det altså ble hevdet det var funnet krystallfiolett i. Fisken har blitt sporet tilbake gjennom hele produksjonssyklusen, ifølge Mattilsynet.

«Vi fant ikke noe tegn på bruk av krystallfiolett hos noen av produsentene, eller oppdrettsanleggene involvert i produksjonssyklusen», skriver Rønningen i brevet.

Videre understrekes det at norsk oppdrettsfisk har blitt testet og analysert for ulovlige stoffer siden 1997, og at rundt 1.300 prøver er testet for krystallfiolett hvert eneste år – uten at det er funnet spor av dette legemiddelet siden overvåkingsprogrammet startet på 90-tallet.

«Til tross for dette ble prøvene fra de resterende delene av de varslede partiene laks og regnbueørret analysert for krystallfiolett. Disse testene var negative», heter det i brevet.

Rønningen understreker at krystallfiolett ikke er lovlig å bruke i havbruksnæringen i Norge, og at det finnes lovlige alternativer med lik eller bedre effekt.

«Derfor synes vi det er veldig rart at så mange produsenter skal ha brukt det samme produktet samtidig», skriver Rønningen.

Avslutningsvis skriver Rønningen at Mattilsynet ser fram til å diskutere saken rundt krystallfiolett under de planlagte inspeksjonene i slutten av mars.

Mattilsynet opplyser overfor iLaks at de venter på tilbakemelding fra russerne angående hvilke bedrifter som skal inspiseres.