Hviterussiske myndigheter kontaktet Mattilsynet etter E.coli-funn i lakseprodukter fra Mowi Eggesbønes

Nyheter
911

Mattilsynet har funnet brudd på to forskrifter etter et besøk hos Mowi på Eggesbønes i Fosnavåg 28. januar. Nå har selskapet fått varsel om vedtak om pålegg for å rette opp i forholdene.

iLaks har fått tilgang på rapporten som er sendt til Mowi i etterkant av inspeksjonen ved slakteriet. Inspeksjonen ble gjennomført med bakgrunn i en notifikasjon fra myndighetene i Hviterussland, ifølge rapporten.

Mattilsynet ble rett før jul informert av hviterussiske myndigheter om at det var gjort funn av E.coli i et parti ryggbein produsert ved Mowis slakteri på Eggesbønes. Varepartiet stammet fra perioden 12.06.2019-24.06.2019. Vedlagt i notifikasjonen var en analyserapport, som viste at det hadde blitt utført en kvalitativ analyse på en rekke mikroorganismer, der E.coli altså ble påvist.

I rapporten skriver Mattilsynet at de spurte Mowi under besøket om de hadde tilgjengelig fryst ryggbein fra den aktuelle perioden med tanke på et verifiserende prøveuttak, men det hadde selskapet ikke.

Mowi Eggesbønes. FOTO: Stine Telneset/NBMU

Brudd
Under gjennomgangen av de praktiske rutinene til slakteriet fant Mattilsynet ut at det var gode rutiner for å ivareta de allmenne og særlige kravene i regelverket, som skal sikre produksjon av trygge næringsmidler.

Likevel ble det funnet brudd på disse bestemmelsene da Mattilsynet besøkte Mowi Eggesbønes: Forskrift om dypfryste næringsmidler § 6 Gjennomføring av forordning (EF) nr. 37/2005 og Næringsmiddelhygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter.

Blant annet ble det avdekket at produksjonen av ryggbein ikke er godt nok ivaretatt i det skriftlige systemet og at produksjonen ikke er farevurdert i tråd med HACCP prinsippene. Det er ifølge Mattilsynet  heller ikke på plass god nok dokumentasjon på at kravene til innfrysing og fryselagring er ivaretatt, samt at det mangler gode nok rutiner for verifisering av blant annet renhold.

Derfor er Mowi pålagt å få plass skriftlige rutiner for produksjon av restråstoff, deriblant ryggbein, basert på HACCP prinsippene.

I tillegg kreves det at Mowi får på plass skriftlige rutiner for hvordan slakteriet dokumenterer at følgende blir ivaretatt:

«- At varer som skal dypfryses når en temperatur på – 18 grader eller lavere så raskt som mulig etter at de nødvendige produksjonstrinn er avsluttet.

– At dypfryste varer hele tiden lagres slik at temperaturen er -18 grader eller kaldere i hele næringsmidlet.»

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

«Våre observasjoner tyder på at kravene til innfrysing og fryselagring ikke er ivaretatt på en god nok måte i det skriftlige systemet. Dere må sikre dere at ovennevnte krav er ivaretatt og synliggjort i det skriftlige systemet for produksjon av fryste produkter, videre at dere har på plass rutiner for dokumentasjon gjennom hele holdbarhetsperioden», skriver Mattilsynet.

Mowi har fått frist på seg til 28. februar med å ordne opp.

– Dette er økte dokumentasjonskrav fra Mattilsynet i forbindelse med notifikasjonen. Vi har ingen problemer eller utfordringer med å imøtekomme dette, og vi ferdigstiller arbeidet denne uken, sier Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks.

Inspeksjoner fremskyndes
9. januar stengte som kjent Russland for import og transitt av varer produsert fra norsk oppdrettsfisk. Dette etter at den russiske veterinærmyndigheten Rosselkhoznadzor, i et brev til hviterussiske veterinærmyndigheter, tidligere hadde gitt uttrykk for bekymring for kvaliteten på videreeksportert laks og ørret fra Norge. Rosselkhoznadzor har blant annet hevdet at de har funnet krystallfiolett i norsk fisk bearbeidet i Hviterussland.

iLaks skrev i slutten av januar at Rosselkhoznadzor derfor ønsket å komme på inspeksjoner av norske fiskeforedlingsbedrifter mot slutten av 2020, men at Mattilsynet undersøkte om det var mulig å fremskynde dette.

I et brev fra Mattilsynet til Rosselkhoznadzor, som iLaks har fått innsyn i, bekreftes det at inspeksjonene kan fremskyndes til 20. mars. Det er også sendt kopi av brevet til Kasakhstans og Hviterusslands ambassader i Moskva for videreformidling til de to lands veterinærtjenester. Dette fordi disse to skal være aktuelle for å være med på inspeksjonene.

Det er så langt ikke kjent hvilke bedrifter som skal besøkes.