Mattilsynet til iLaks: – Den russiske veterinærtjenesten hevder å ha funnet krystallfiolett i norsk fisk bearbeidet i Hviterussland

Nyheter
1493

Det kan bli stopp i import av norsk laks og ørret via Hviterussland til Russland i hele 2020.

9. januar stengte Russland for import og transitt av varer produsert fra norsk oppdrettsfisk. Dette etter at russiske veterinærmyndigheter, Rosselkhoznadzor, i et brev til hviterussiske veterinærmyndigheter tidligere hadde gitt uttrykk for bekymring for kvaliteten på videreeksportert laks og ørret fra Norge. Ifølge Rosselkhoznadzor var det gjentatte ganger funnet rester av forbudte og skadelige stoffer i fiskeprodukter laget av norske råvarer videresendt til Russland.

Det har lenge vært knyttet usikkerhet til nøyaktig hvilke stoffer russerne mener de har funnet. Nå bekrefter Mattilsynet overfor iLaks hva det er snakk om.

– Den russiske veterinærtjenesten hevder å ha funnet krystallfiolett i norsk fisk bearbeidet i Hviterussland, skriver Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat, i en e-post til iLaks.

Krystallfiolett er et legemiddel som hindrer vekst av bakterier og sopp, og er ulovlig å bruke på matproduserende dyr.

– Mattilsynet vil følge opp på vanlig måte med slakteriene og ved å spore hvilke lokaliteter fisken kommer fra og hvilken behandling den har fått, skriver Wilmann videre.

Russiske veterinærmyndigheter har ønsket å få inspisere norske fiskeforedlingsbedrifter i forbindelse med saken, og Mattilsynet har bedt russerne komme med forslag til en besøksliste. 

Mattilsynet har nå mottatt et brev fra russerne, der de informerer om at de vil stenge for import av norsk laks og ørret inntil inspeksjonene har funnet sted.

– Den russiske veterinærtjenesten ønsker å komme på inspeksjoner mot slutten av 2020. Det er ikke kjent hvilke produsenter de ønsker å besøke. Vi undersøker nå om det er mulig å fremskynde dette, skriver Wilmann.

Wilmann opplyser avslutningsvis at Mattilsynet er i tett dialog med hviterussiske myndigheter vedrørende saken.