Mattilsynet varsler økt innsats på eksportkontroll

Nyheter
0

Tilsynskampanje gav meldinger og tips om økende mengde sårfisk og et tiltakende problem med sårfisk i utlandet.

I fjor høst gjennomførte Mattilsynet en tilsynskampanje rettet mot produksjonsfisk (fisk med sår og skader, som er ulovlig å eksportere uten feilretting). Kampanjen avdekket flere avvik. Elisabeth Willmann, direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid hos Mattilsynet, bekrefter at de fikk meldinger om uregelmessigheter.

– Da fant vi flere tilfeller hvor produksjonsfisk var sendt ulovlig ut av landet. Vi har også mottatt tilbakemeldinger fra bransjen og andre lands myndigheter som bekrefter dette, skriver hun i en e-post.

Les også: Roger Hofseth: – Det skaper enorme følger for merkevaren norsk laks

Mer veiledning og verifisering
Hun og Mattilsynet har erfart at kampanjen har bidratt til økt oppmerksomhet knyttet til utfordringene rundt produksjonsfisk.

– Vi opplever at tilsynskampanjen satte problemstillingen på dagsorden hos næringen, men at det fortsatt er behov for forbedringer, sier Willmann til iLaks.

Les også: Roper varsku: – Det lønner seg å jukse

Avdelingsdirektøren forteller at Mattilsynet vil styrke tilsynsarbeidet sitt som følge av det de fant.

– Funnene i tilsynskampanjen er også en av årsakene til at vi i 2024 prioriterer å videreutvikle eksportkontrollen. Dette gjør vi gjennom veiledning om eksportørenes plikter og ved å utvikle systemet som verifiserer at eksportørene oppfyller importlandenes krav og å etablere en mer formålstjenlig eksportkontroll, forklarer hun.

Fisk med sår etter manetangrep. Foto: Mattilsynet

Fysisk kontroll?
Kontrollarbeidet til Mattilsynet dreier seg i hovedsak om risikobasert tilsyn. Men bransjeaktører har tatt til orde for at Mattilsynet må være mer aktive, og ikke overlate for mye av kontrollen til aktørene selv.

– I enkelte tilfeller gjennomfører vi også en fysisk kontroll av partiet, hvor vi kontrollerer om varene og merking faktisk stemmer overens med opplysningene i sertifikatet. Den viktigste kontrollen vi gjør er imidlertid det risikobaserte tilsynet når sjømaten produseres, sier direktøren.

Hun påpeker:

– Mattilsynet jobber risikobasert for å sikre at vi bruker ressursene der behovet er størst.

Bevare tillit
Selv om det finnes røster som mener at reglene ikke i tilstrekkelig grad harmonerer med dagens utfordringer, mener Willmann at de er gode nok.

– Ja, gjeldende regelverk er dekkende for kontroll med sjømat som eksporteres til land utenfor EU og EØS, sier hun.

Les også: – Slipp prodfisken fri

Avdelingsdirektøren er likefullt innforstått med at norske varer som eksporteres er avhengige av tillit. Det krever at Mattilsynet er tett på.

– Produsenter og eksportører må på en hensiktsmessig måte kunne dokumentere at de oppfyller regelverket knyttet til eksport, og Mattilsynet må kunne legge frem tilstand overfor myndighetene i importlandet. Dette er viktig for å bevare den tilliten importland har til norske varer, produsenter, eksportører, og til Mattilsynet som tilsynsmyndighet. Det er derfor prioritert av Mattilsynet i 2024 og fremover, fastslår Willmann.

Feilrettet filet av ørret. Foto: Firda Seafood