Marine Harvest 24 ganger større enn Frontline

935

John Fredriksen-kontrollerte Marine Harvest har nå en børsverdi som er 24 ganger større enn skipsrederens hjertebarn, tankrederiet Frontline.

Fra John Fredriksen startet sitt yrkesliv som bud for en skipsmegler, har shipping, og særlig tank, lagt hans hjerte nært. Overkontraheringer har imidlertid knekket shippingmarkedet, og Frontline, verdens største tankrederi, er intet unntak. Aksjen har falt med 96 prosent fra toppen, og er nå en marginal investering i Fredriksen-sfæren.

Marine Harvest, på den annen side, var opprinnelig ment å være en diversifiserende investering – en risikospredning bort fra stålverdiene i Fredriksen-systemets portefølje. Mens stålverdiene har gått til bunns, har Marine Harvest blitt en gullkantet investering for Fredriksen. Marine Harvests børsverdi har nå rundet 22 milliarder kroner. Fredriksen eier om lag en tredjedel av aksjene i begge de nevnte selskaper.

Den mest verdifulle investeringen til John Fredriksen er imidlertid fortsatt riggselskapet Seadrill, med en børsverdi på 95 milliarder kroner. Fredriksen kontrollerer 23,2 prosent av de utestående aksjene i Seadrill gjennom investeringsselskapet Hemen Holding.