Lusnivået ned 55 prosent

500

Kald sjø har bidratt til at nivået av lakselus er mer enn halvert i år sammenlignet med i fjor.

Ifølge den siste oppdateringen fra nettstedet Lusedata er det nå kun 0,4 lus per oppdrettsfisk på de 440 oppdrettslokalitetene som innrapporterer lakselus. Til sammenligning var det 0,9 lus per fisk på samme tidspunkt i fjor. Dette representerer et fall på hele 55,5 prosent.

Bevegelige lus har blitt redusert enda mer. Mens det i uke 18 var 0,6 bevegelige lus per laks i 2012, er det nå kun 0,2 lus per laks.

En stor grad av forklaringen er den ekstraordinært kalde vinteren og våren i år. I uke 18 var snittemperaturen på de nevnte oppdrettslokalitetene 5,3 grader i sjøen – mot 6,8 grader celcius i uke 18 i 2012.