LO: – Vi er også opptatte av skatteinntekter, men det er viktig for oss at næringen blir i landet

Nyheter
404

LO-representanten i lakseskatteutvalget, Grethe Fossli, er kritisk til grunnrenteskatt på oppdrett.

Mandag foreslo flertallet i et utvalg nedsatt av regjeringen en skatt på 40 prosent på overskuddet i havbruksnæringen.

Mindretallet, bestående av representanter fra NHO, LO og KS, ønsker ikke en slik grunnrenteskatt. LO-representant Grethe Fossli mener det er viktig at næringen utvikler ny teknologi, for å løse utfordringer som lakselus og klima.

– Til det trengs både kompetente arbeidere og økonomiske muskler. Vi vil at næringen skal ha nok muskler til å utvikle seg, og da må den ha gode inntekter, sier Fossli til Klassekampen.

Utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe sa under en pressekonferanse mandag at «kombinasjonen av bruk av naturressursene og at styremaktene regulerer uttaket av disse, gir grunnlaget for grunnrente.»

Ulltveit-Moe viste til olje- og kraftbransjen, og sa at hun ikke tror innføringen av grunnrente fører til reduserte investeringer, som blant annet Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norsk Industri har advart mot.

– Hun er økonom, og jeg er næringspolitiker. Det mindretallet sier, er det næringen sier. Utvalgslederen er mer teoretisk i tilnærmingen. Vi er også opptatte av skatteinntekter, men det er viktig for oss at næringen blir i landet, sier Fossli.

Utredningen sendes nå ut på høring med tre måneders høringsfrist. Høyre, Frp, KrF, Venstre og Senterpartiet har tidligere sagt nei til den skatten.

– Selv om den politiske debatten har fortsatt etter at utvalget er satt ned, er det nyttig at utvalgets arbeid blir vurdert og hørt. Jeg har også forstått at utvalget i veldig sentrale spørsmål er delt, slik at rådene til oss politikere ikke er helt entydige. Det gjør det enda viktigere å ha en høring, sier finansminister Siv Jensen, ifølge E24.