Få PD-tilfeller hittil i år: – En forklaring kan være mer vaksinering

Nyheter
0

Vi må tilbake til 2005 for å finne lavere PD-tall i løpet av årets fire første måneder.

Det er meldt inn ni mistanker om pankreassykdom (PD) i løpet av første tertial i år. Dette er det laveste antallet PD-tilfeller siden 2005 i perioden januar-april, melder Veterinærinstituttet i en oppdatering om fiskesykdommen.

PD-tilfeller vil si lokaliteter der viruset enten er påvist eller mistenkt. Fem av de ni tilfellene i år er så langt bekreftet.

Positiv forsterkning
Virussykdommen PD fører til at fisk slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Oppdrettslaksen blir også mer mottagelig for andre sykdommer. Vi har spurt Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, om forklaringen på det lave antallet PD-tilfeller så langt i år.

Ikke siden 2005 har det vært færre PD-tilfeller i første tertial. Tallene baserer seg på mistanker meldt inn til Veterinærinstituttet av Mattilsynet, basert på lab-analyser. Figur: Veterinærinstituttet

– Det er nok ikke én bestemt forklaring her, men dette er i tråd med trenden vi har sett de siste par årene, med en markant nedgang fra 2021 til 2022, og deretter til 2023, sier han.

I 2021 var det 82 PD-påvisninger, året etter 77, og i fjor ble det 45 bekreftede diagnoser.

– En forklaring kan være mer vaksinering mot PD. Når vi har færre smittede lokaliteter, blir det jo også mindre risiko for smitte til andre lokaliteter. Det blir en positiv forsterkning, sier Moldal.

Tendens til sommersmitte
Tallene tyder på en ytterligere nedgang i år. Moldal understreker likevel at vi ikke har fasiten, og at bildet kan ha endret seg ved utgangen av året. I 2023, som altså endte med 45 PD-diagnoser, var det 20 PD-tilfeller i første tertial.

– Det har en tendens til å bli en liten topp på sommeren, og vi vet jo ikke hvordan dette vil se ut ved slutten av året. Men det ser lovende ut, sier Moldal.

Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

Ingen nye i nord
Alle tilfellene så langt i år har forekommet i februar eller april, innenfor PD-sonen i PO3 (Karmøy til Sotra), PO4 (Nordhordland til Stadt) og PO6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag).

«PO2 fortsetter fjorårets trend, og utmerker seg positivt, i likhet med PO5, uten nye mistanker» skriver Veterinærinstituttet. Det er heller ikke meldt inn nye mistanker om PD i PO8 (fra Helgeland til Bodø), etter de uvanlige tilfellene nord for PD-sonen, i løpet av høsten og vinteren i fjor.

Les også: Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

Lokaliteter hvor det fortsatt står fisk i sjøen, med mistenkt eller bekreftet PD-diagnose fra 2023, er med i fjorårets oversikt. De inkluderes ikke i oversikten over PD-tilfeller i 2024. Det reelle antallet infiserte lokaliteter i sjø i PD-sonen er derfor høyere.