Økning i antall solgte vaksinedoser

Nyheter
0

Vesentlig økning i antall vaksinerte laks i fjoråret, og en fortsatt sterk trend i økt vaksinering mot ILA (infeksiøs lakseanemi) og PD (pancreas disease).

Totalt i 2022 ble det solgt 455,6 millioner doser av basisvaksiner til laks sammenlignet med 403,1 millioner doser i 2021. Da all laks vaksineres med en basisvaksine representerer dette samtidig antall fisk som vaksineres, skriver Pharmaq i en pressemelding.

På årsbasis ble det omsatt 100,9 millioner doser ILA-vaksine sammenlignet med totalt 78,4 millioner doser ILA vaksine i 2021. Totalt i 2022 ble det solgt 204,4 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med totalt 174,5 millioner doser i 2021 (165,3 millioner i
2020).

Totalt i 2022 ble det solgt 22,8 millioner doser til regnbueørret sammenlignet med 22,9 millioner doser i 2021.

Kilde: Pharmaq