45 bekreftede PD-tilfeller i fjor – men det reelle tallet infiserte lokaliteter er høyere

Nyheter
0

Veterinærinstituttet har publisert sin statusrapport for pankreassykdom (PD) i 2023.

I rapporten, som ble lagt ut på instituttets nettsider torsdag, kommer det frem at det ble meldt inn totalt 58 PD-mistanker i fjor. Dette er det laveste antallet mistanker de siste 17 årene.

Så langt er PD påvist i 45 av tilfellene.

Kan bli flere diagnoser
PD forårsakes av viruset Salmonid alfavirus (SAV). Samtlige av de 58 mistenkte tilfellene har gitt utslag på subtyper av viruset. 13 av tilfellene er ikke bekreftet.

– For å stille diagnosen må vi også påvise funn forenlig med PD i vev hos fisken, og virus hos samme individ, forklarer Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse hos Veterinærinstituttet.

– En del av tilfellene ble bekreftet innen årets utløp, og vi forventer at flere av disse bekreftes i løpet av 2024, fortsetter han.

Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm, Veterinærinstituttet

Lokaliteter med mistanker og påvisninger fra 2022, hvor det fortsatt står fisk i sjøen, eller som fikk diagnosen i 2023, er ikke med i oversikten over antall PD-tilfeller i 2023. Det reelle antallet infiserte lokaliteter i PD-sonen er derfor høyere, ifølge Veterinærinstituttet.

Uvanlige tilfeller i nord
I 2023 var det fire bekreftede tilfeller nord for PD-sonen, der utbrudd av viruset er uvanlig. Mowi, Nova Sea og forskningssenteret LetSea ble rammet i samme område på Helgeland, som ligger i produksjonsområde 8.

Les også: Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

Ifølge rapporten er dette den første påvisningen av PD-viruset i PO8 siden 2017.

Antall bekreftede tilfeller i 2023 fordelt på fylker. Figur: Veterinærinstituttet

PD er en alvorlig og svært smittsom virussykdom hos laks, som kan overleve i sjøvann over lange avstander. Viruset fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.