Mattilsynet om virusutbruddet i Nordland: – Ikke naturlig

Nyheter
0

Pankreassykdom (PD) er utbredt i oppdrettsanlegg i sør- og midt-Norge, men sjelden kost i nord. De siste ukene har den rammet to store oppdrettere på Helgeland.

– Mattilsynets region nord, som dekker hele Nord-Norge, er i en nasjonal overvåkingssone for PD, sier Geir Arne Ystmark, Mattilsynets direktør i regionen.

Overvåkingssonen er underlagt en forskrift for å hindre at viruset etablerer seg i Nord-Norge. Derfor har Mattilsynet gjentatte ganger påpekt at området «nord for PD-sonen» skal holdes fritt for sykdommen. Det er også en slik overvåkingssone helt i sør, som strekker seg mot svenskegrensen.

I PD-sonen, som går fra Jæren i sør til Flatanger i Trøndelag, er viruset imidlertid utbredt. Her skal konsekvensene av sykdommen reduseres.

«I PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen», skriver regjeringen.

PD-sonen er markert av mørkeblått. De to overvåkingssonene, nord for Flatanger og sør for Jæren, i lyseblått. Foto: Barentswatch

Pålagt slakt
Mowi, LetSea og Nova Sea har alle fått påvist PD i overvåkingssonen den siste tiden, i Alstahaug og Vega kommune. De tre selskapene ble pålagt av Mattilsynet å slakte ut fisken så raskt som mulig. Ystmark har i alle tilfellene uttalt at Mattilsynet ser alvorlig på saken.

– Vi har ikke PD her i utgangspunktet, og ønsker derfor å holde det fritt, sier Ystmark til iLaks.

– Hvis den etablerer seg, sprer seg, eller bli stående i nord, vil det medføre nedsatt fiskevelferd og store økonomiske tap for en samlet næring. Det er hovedpoenget vårt her, i forhold til å holde fast på en strategi der vi ønsker at fisken som får påvisning tas ut raskt. Dette er for å dempe smittetrykket både i og ut av området.

Les også: Mattilsynet om PD-utbruddet på Helgeland: – Fare for at nye tilfeller dukker opp

– For noen år tilbake hadde vi noen enkelttilfeller her der PD blusset opp, men dette ble slått tilbake. Det er ikke naturlig, og ikke ønskelig her, sier han.

To alternativer
Mattilsynet kan, som nevnt, velge å pålegge utslakt eller destruering av fisk på lokaliteter som får påvist PD, om dette er nord for Hustadvika i Møre og Romsdal. Dersom smitterisikoen vurderes som lav, kan de også tillate at fisken flyttes til PD-sonen sør for Hustadvika, slik at fisken kan vokse videre før slakt.

Mowi søkte om å få flytte fisk fra sine to rammede lokaliteter, Mefaldskjæret og Blomsøråsa, etter at de varslet Mattilsynet om mistanken den 16. november, men før smitten ble påvist. Dette fikk de imidlertid avslag på.

MOWI sitt anlegg på Brattholmen, som ligger i samme område som de smittede lokalitetene. Foto: MOWI

– For å ha smittesituasjonen under kontroll, og med tanke på at fisken var mistenkt syk, ønsket vi ikke at fisken skulle flyttes, sier Ystmark.

Han understreker at selskapet sa raskt ifra om mistanken, og at de sammen har jobbet for å bekjempe smittespredningen.

– Selskapene har her vært flinke til å si raskt i fra om mistanken. Vi har sammen med dem planlagt hvordan vi skal få bukt med dette så raskt så mulig, fortsetter Ystmark.

I PD-sonen er strategien ikke nødvendigvis slakt eller destruering, men lokalitetene kan bli ilagt andre restriksjoner. Det er også skjerpede krav til servicebåter og utstyr, og til flytting av fisk.

20 år uten smitte
iLaks har henvendt seg til Mowi for kommentar. Nova Sea og LetSea har tidligere uttalt seg om tilfellene på sine lokaliteter:

Les også: Nova Sea-sjefen: – Håper virkelig at dette er den siste lokaliteten i området som får påvist PD

– LetSea har holdt på i 20 år uten at vi noen gang har hatt PD, så dette er en helt ekstraordinær situasjon, sa Kristian Johnsen, daglig leder i LetSea, til Helgelands Blad etter diagnosen i september.

Les også: Betydelig tap for LetSea etter PD-utbruddet: – Krysser fingrene

LetSea hadde rundt 860.000 fisk til 2.000 tonn i sitt anlegg. Mowis lokaliteter Mefaldskjæret og Blomsøråsa har en kapasitet på henholdsvis 6.240 og 3.120 tonn, ifølge Barentswatch. Nova Seas rammede lokalitet, Igerøy Ø, har en kapasitet på 4.500 tonn.

Svært smittsomt
PD er en virussykdom som fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det kan bli høy dødelighet. Oppdrettslaksen blir også mer mottagelig for andre sykdommer. Laksesykdommen har ingen betydning for folks helse.

– Om anlegget tømmes så raskt som mulig, eller fisken blir stående til den er slakteklar, vil ha mye å si for spredning til andre lokaliteter, sier Torfinn Moldal. Foto: Veterinærinstituttet

– PD er svært smittsomt og kan smitte i vannet over avstander på flere kilometer, sier Torfinn Moldal, fiskehelseansvarlig for havbruk, villfisk og velferd i Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet vet ikke hvordan smitten kom til Helgeland, men vil se nærmere på båttrafikk og mulige smitteveier fra Midt-Norge.

Moldal forteller at Veterinærinstituttet, på bestilling fra Mattilsynet, har gjort en modellering over smittespredningen fra hver enkelt lokalitet med påvist PD i området. Her så de på sannsynligheten for smittespredning til lokaliteter innenfor 30 og 60 kilometers avstand.

– Etter at det ble påvist PD på Ystøya, ble det beregnet at Mefaldsskjæret og Igerøy hadde en sannsynlighet på mellom 5 prosent til 8,5 prosent for å være smittet. Men modellen tar ikke høyde for alle smitteveier, og beregner kun sannsynligheten for smitte fra én lokalitet om gangen.