Liabø: – Biomassen to prosent under fjoråret

947

Norges biomasse av laks var ved utgangen av februar to prosent under samme tidspunkt i fjor. Det avslørte «Mr. Kontali» Lars Liabø på sjømatmessen NASF i Bergen.

Tallknuserne i Kontali Analyse har foreløpig ikke publisert biomasse-tallene for februar, men Liabø letter likevel på sløret.

– Jeg har sett tallene for februar, sa Liabø, og innvilget seg en kunstpause, før han la til: – Og jeg  tror biomassen er, la oss si, to prosent lavere (enn for ett år siden).

– Uttakene av laks har vært som i fjor, men det har vært kaldt i sjøen både i januar og februar, sier Liabø.

En redusert biomasse av laks betyr at det blir mindre fisk å fôre på i tiden fremover – og etterhvert mindre fisk å selge. Tilbudsknapphet betyr normalt stigende priser for laks.