– Lavere snittvekt motvirker volum

489

Carnegies lakseanalytiker Marius Gaard deler ikke oppfatningen av at kombinasjonen lav slakt og høy fôring danner en risiko for biomassebygging og fremtidig prispress.

– Husk at de tar ut flere individ enn planlagt, så det motvirker det lavere volumet, påpeker han overfor iLaks.

Ideen er at oppdretterne slakter flere antall fisk, slik at det blir færre individer å fôre opp og selge på et seinere tidspunkt.

slakt

Gaard viser til at den laksen som er blitt slaktet så langt i år har lavere snittvekt enn hva en har sett de siste årene.

– Ned 5 prosent hittil i år, sier han, og viser til FHL som sin kilde.

iLaks skrev tidligere idag at det så langt i 2014 har blitt eksportert 5,8 prosent lavere laksevolum enn i samme periode i 2013. Samtidig som det norske slaktevolumet har falt tilbake, har fôringen økt i oppdrettsanleggene. FHLs Akvafakta meldte i går at salget av fiskefôr har økt med fire prosent år over år de siste fire uker (ukene 52 til 3 – red. anm.).