Laks fem ganger mer verdifull enn torsk

1026

Eksportverdien av laks er mer verdt enn alle andre norske fiskearter til sammen.

I 2012 eksporterte Norge laks for 29,6 milliarder kroner, tilsvarende 58 prosent av landets samlede sjømateksport. Den nest mest verdifulle fiskearten, torsk, ble til sammenligning solgt for 5,6 milliarder kroner, ifølge eksportstatistikk fra Norges Sjømatråd.

Oppdrettslaksen var altså drøyt fem ganger så innbringende som torsken.

Omsetningsverdien av laks så langt i 2013 tyder for øvrig på at eksportdominansen ikke blir mindre i år.