Kun Balsfjord som gjelder for Mowi: – Jobber ikke med andre alternativer

Nyheter
1481

Balsfjord kommune i Troms er den foretrukne destinasjonen for Mowis konsept «Marine Donut».

I februar fortalte iLaks at Mowi hadde søkt om å få etablere to akvakulturlokaliteter i Balsfjord kommune i forbindelse med plasseringen av «smultring-prosjektet». Og ifølge Mowi er det fortsatt Troms-kommunen som gjelder for prosjektet.

– Vi har tro på at vi skal få dette til i Balsfjord, og jobber ikke med andre alternativer i dag, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks.

Må vente til september
Balsfjord kommune er nå i gang med revisjon av arealplan og kystsoneplan, og i dette arbeidet skal kommunen ta stilling til disponering av sjøarealer til havbruk. Når den nye arealplanen er vedtatt, vil kommunestyret også behandle søknaden fra Mowi.

De to lokalitetene Mowi har søkt om etablering på, og som man søker dispensasjon fra kystsoneplanen på, er Skredan og Middagsneset. Lokalitetene ligger mot land på vestsiden av Balsfjorden.

– Disse blir del av forslag til arealplanen som er planlagt for endelig behandling i kommunestyret 26.september. Saksgangen er at kommunestyret får arealplanen til behandling første gang 5.juni, hvoretter den legges ut på høring i minimum seks uker. Merknader og innsigelser til foreslåtte endringer bli så behandlet før endelig avgjørelse, skriver prosjektleder og spesialrådgiver i Balsfjord kommune, Arne Rydningen til iLaks.

Vurderer klage
Tidligere denne måneden fikk Mowi tilsagn om to utviklingstillatelser til utvikling av konseptet, etter å ha opprinnelig søkt om åtte tillatelser.

– Vi har fremdeles ikke avgjort om vi skal klage eller ikke, sier Nævdal-Bolstad til iLaks.

iLaks har tidligere avslørt at et annet utviklingsprosjekt, «Egget», skal plasseres i Møre og Romsdal.