Hauge Aqua-gründer avslører hvor «Egget» er tenkt plassert

Nyheter
3653

Teknologisjef og gründer av Hauge Aqua, Cato Lyngøy, sier til iLaks at «Egget» skal plasseres i en kommune i Møre og Romsdal.

– Vi har hatt flere møter med aktuelle kommuner i Møre og Romsdal, men har ennå ikke truffet en beslutning, skriver Lyngøy i en SMS til iLaks.

«Egget» er et samarbeidsprosjekt mellom Mowi og Hauge Aqua, der førstnevnte eier tillatelsene og sistnevnte teknologien.  I desember 2017 tok Nærings- og fiskeridepartementet Mowis klage delvis til følge, og tildelte seks utviklingstillatelser for konseptet.

Cato Lyngøy. FOTO: Hauge Aqua

Den 7. januar ble selskapet Hauge Aqua Farming registrert i Brønnøysundregistrene. Selskapets formål er «å drive oppdrett, foredling og salg av fisk nasjonalt og internasjonalt samt delta i andre selskap med tilsvarende formål. Virksomheten skal drives økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig»

Ifølge Lyngøy er selskapet etablert for å ivareta selskapets oppdrettsvirksomhet.

– I Norge er dette den nylig tildelte konsesjonen som vil bli lokalisert i Møre og Romsdal, skriver Lyngøy, og legger til at de også har planer om oppdrett av tilapia i Rwanda i Øst-Afrika.

– «Egget» er foretrukne teknologi
Konsesjonen Lyngøy snakker om er tildelingen av den «mørkegrønne» tillatelsen som ble endelig bekreftet 15. oktober i fjor. Dette etter at klagene ble avslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

«Det er sikkert mange av kystens oppdrettsgrundere som kan skrive under på at det var stort da de fikk den første konsesjonen! Slik er det for oss også! Vi er utrolig glade! Dette skal feires!», skrev selskapet på sin Facebook-side etter bekreftelsen.

– Det står i tildelingsbrevet at vi står fritt til å benytte teknologiske løsninger som er utviklet etter at søknaden gikk inn, så lenge disse oppfyller kravene. «Egget» oppfyller alle konsesjonskravene, skriver Lyngøy, og understreker at konseptet er selskapets foretrukne teknologi for drift av den grønne konsesjonen.

Får ikke bygge i stål – har klaget
Før jul tok Mowi kontakt med Fiskeridirektoratet. Mowi mente det var nødvendig å bygge skallstrukturen til «Egget» i stål i stedet for for såkalt sandwich FRC, som ble brukt i søknaden om utviklingstillatelser. Dette ble avslått av Fiskeridirektoratet, som mente det ville kreve en ny søknad.

– Status per nå er at vi har klaget på avslaget. Vi mener at selve konseptet «Egget» ikke ligger i materialvalget, men i formen og de teknologiske løsningene, sier kommunikasjonssjef i Mowi, Ola Helge Hjetland, til iLaks.

Hjetland sier klagen ble levert for rundt tre uker siden. Hvis klages avvises av Fiskeridirektoratet, vil den gå videre til departementet.